Urząd Miejski w Lęborku

Koncepcja Parku Chrobrego w Lęborku

Utworzono: 30-04-2015

Kolejny etap prac nad całościowym projektem przebudowy Parku Chrobrego - przygotowano materiały dotyczące konkurencyjnych propozycji funkcjonalnych zdefiniowanych na etapie dyskusji z debaty publicznej z grudnia 2014 roku.

Prezentujemy całościową koncepcję przebudowy Parku Chrobrego oraz analizę miejsc problemowych. Prosimy o wyrażenie swoich uwag i propozycji dotyczących niniejszych opracowań, szczególnie w zakresie miejsc w których występuje konflikt funkcji w tzw. miejscach problemowych i przesłanie ich na adres e-mail: inwestycje [AT] um [DOT] lebork.pl lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Lęborku, ul. A. Krajowej 14, 84-300 Lębork.

Ważne
Budżet Obywatelski na 2019 rok – w marcu składanie wniosków
13-02-2018
Rozpoczynamy szóstą edycję Budżetu Obywatelskiego w Lęborku. Składanie przez...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF