Propozycje realizacji zadań publicznych z zakresu sportu

Utworzono: 06-09-2017
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku, propozycje klubów sportowych dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu sportu należy składać do 30 września roku poprzedzającego rok realizacji projektu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Złożone propozycje będą podstawą do zaplanowania wysokości  środków w budżecie miasta na realizację zadań z zakresu sportu w przyszłym roku.

Wzór w/w propozycji określa załącznik nr 1 w/w uchwały i dostępny jest pod adresem:

Przejdź do góry strony