Urząd Miejski w Lęborku

Przebudowa sieci ciepłowniczej przy E. Plater

Utworzono: 18-09-2017

Kończą się prace przy przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. E. Plater. W ramach inwestycji na preizolowaną wymieniono tradycyjną niskoparametrową w  4 – rurową sieć cieplną (181 metrów sieci ciepłowniczej). W budynkach mieszkalnych przy E. Plater 14, 15 i 16 zainstalowane zostaną dwufunkcyjne węzły cieplne.

Wykonawcą robót jest Konsorcjum "Lębork sieci i  węzły 2017" w składzie: Infracorr Sp. z o.o., M-3 budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "CIEPŁOSAN" Piotr Michaluk. Koszt inwestycji wyniesie 393.538,50 zł brutto. Prace związane z montażem i uruchomieniem węzłów cieplnych powinny zakończyć się do końca września br.

Inwestycja przy ul. E. Plater prowadzona jest w ramach projektu dużego projektu ze wsparciem unijnym „Modernizacja Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Lęborku”. Ponad 3,9 mln zł dofinansowania pochodzi z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z osi priorytetowej 10 Energia. Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lęborku przyznano dofinansowanie w wysokości 53,5 % kosztów kwalifikowanych tj. nie więcej niż 4 019 851,19 zł. Wartość całego projektu wynosi 9 341 900,88 zł.

Projekt i inwestycje w nim zawarte zostaną zrealizowane do końca grudnia 2021 roku.

W ramach projektu przebudowana została sieć ciepłownicza oraz montaż 50 nowoczesnych węzłów ciepłowniczych, w tym 37 węzłów dwufunkcyjnych (co i cwu) i 13 węzłów jednofunkcyjnych (co).

Kluczowym rezultatem projektu będzie obniżenie strat ciepła na przesyle w stosunku do całej sieci o 12.486 GJ/a tj. o 21,12%, a tym samym poprawa sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej w Lęborku. Efektem ponad 9 milionowej inwestycji będzie nie tylko ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska (1.554 ton równoważnikowych CO2), ale ograniczenie w zużyciu energii co przyniesie oszczędności finansowe dla gminy i mieszkańców.

Realizacja przedsięwzięcia „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej w Lęborku” składa się z 7 zadań:

1. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych.

2. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Emilii Plater.

3. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Legionów Polskich i I Armii Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych.

4. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. M. Konopnickiej, Alei Wolności i ul. Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych.

5. Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich.

6. Montaż węzłów cieplnych, w budynkach i w budynkach zabytkowych (m.in. Muzeum i Zamek – Sąd Rejonowy), na obszarze wpisanym do rejestru zabytków obejmującym układ urbanistyczny obszaru starego miasta w Lęborku wraz z likwidacja części węzła grupowego przy ul. Wyszyńskiego.

7. Modernizacja napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej w przy ul. Krzywoustego (teren dawnego ZWAR-u).

Przebudowa sieci ciepłowniczej przy E. Plater
Przebudowa sieci ciepłowniczej przy E. Plater
Przebudowa sieci ciepłowniczej przy E. Plater
Przebudowa sieci ciepłowniczej przy E. Plater
Ważne
Budżet Obywatelski na 2019 rok – w marcu składanie wniosków
13-02-2018
Rozpoczynamy szóstą edycję Budżetu Obywatelskiego w Lęborku. Składanie przez...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF