Są środki na przygotowanie programów rewitalizacji pomorskich miast

Utworzono: 24-03-2016

23 marca br. Marszałkowie Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski, podpisali z burmistrzami i prezydentami pomorskich miast umowy przyznające dotacje w łącznej wysokości 3,7 mln zł, które mają służyć przygotowaniu kompleksowych programów rewitalizacji. Opracowane w ten sposób programy rewitalizacji pozwolą w przyszłości na uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
W perspektywie finansowej UE 2014-2020 rewitalizacja problemowych obszarów miast stanowi jedną z najważniejszych dziedzin wsparcia funduszy europejskich. Na działania związane z rewitalizacją samorząd województwa pomorskiego przewidział kwotę ponad 360 mln zł, o którą ubiega się 31 pomorskich miast.

fot. http://pomorskie.eu/

Są środki na przygotowanie programów rewitalizacji pomorskich miast

Przejdź do góry strony