przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Zrealizowane oraz w trakcie realizacji

Lista podstron:

Targowisko płodów rolnych „Mój Rynek” – między ul. Marcinkowskiego i Dąbrowskiego.

czytaj więcej ...

Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej

czytaj więcej ...

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach M. Konopnickiej, M. Reja i J. Korczaka wraz z odtworzeniem nawierzchni

czytaj więcej ...

Oświetlenie iluminacyjne

czytaj więcej ...

Ul. Moniuszki

czytaj więcej ...

Ul. Artylerzystów

czytaj więcej ...

Budowa ul. Spółdzielczej

czytaj więcej ...

Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy między Pl. Pokoju a ul. Młynarską - II etap.

czytaj więcej ...

Przebudowa Placu Pokoju - w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Miasta

czytaj więcej ...

Przebudowa ul. Poznańskiej, Orlińskiego i Skarżyńskiego oraz remont odcinka ul. Stryjewskiego

czytaj więcej ...

Budynek komunalny przy ul. Kusocińskiego

czytaj więcej ...

Przebudowa fontanny z żabkami na Placu Żwirki i Wigury

czytaj więcej ...

Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości

czytaj więcej ...

Rozbiórka i budowa mostu na rzece Łebie w ciągu ul. Waryńskiego

czytaj więcej ...

Przebudowa części budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3

czytaj więcej ...

Boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie Miejskim

czytaj więcej ...

Przebudowa ul. M. Reja (odcinek od ul. Staromiejskiej do ul. Kasprzaka) i ul. Kasprzaka

czytaj więcej ...

Projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych”.

czytaj więcej ...

Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miedzy Pl. Pokoju a ul. Młynarską – III etap

czytaj więcej ...

Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Cookies i polityka prywatności | Kontakt