przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach M. Konopnickiej, M. Reja i J. Korczaka wraz z odtworzeniem nawierzchni

Zakres prac obejmował budowę kanalizacji deszczowej oraz odtworzenie nawierzchni dróg (z kamiennego bruku lub asfaltu) i chodników (z kostki kamiennej).

Koszt: 1 mln 318 rys. zł.
Środki finansowe zostały wygospodarowane z ubiegłorocznego projektu pn. Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi – budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013.


Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Cookies i polityka prywatności | Kontakt