przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Przebudowa Placu Pokoju - w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Miasta

Zakres prac obejmował: zaprojektowanie i przebudowę nawierzchni – jezdni, chodników i nawierzchni placu polegającą na całkowitej wymianie istniejących nawierzchni (na kostkę granitową) wraz z wykonaniem infrastruktury instalacyjnej uzbrojenia terenu, oświetlenia oraz instalacji pod planowane na placu obiekty; obiekty małej architektury; miejsca postojowe dla samochodów. Prace poprzedziły badania archeologiczne, a odkryty zarys dawnego ratusza został uwidoczniony w nawierzchni placu.

Całkowity koszt przebudowy: 4.129.110 zł. Dofinansowanie na poziomie 70 % wydatków kwalifikowanych.
Termin realizacji: 30.11.2013.


Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Cookies i polityka prywatności | Kontakt