przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Zrealizowane inwestycje 2009-2011

Lista podstron:

Ożywienie centrum Lęborka

 Projekt obejmuje także przebudowę otoczenia murów - uliczek przylegających do obwarowań (Findera, Korczaka, Curie-Skłodowskiej, Pl. Spółdzielczy, Przyzamcze, Basztowa, Derdowskiego)

czytaj więcej ...

ul. Gdańska

 Ul. Gdańska została został przebudowana na odcinku ponad 1,6-kilometrowym od ul. Syrokomli w Lęborku do skrzyżowania ul. Kwiatowej z krajową szóstką w Mostach.

czytaj więcej ...

Rondo ks. J. Popiełuszki

czytaj więcej ...

Termomodernizacja szkół

czytaj więcej ...

ul. Artylerzystów

czytaj więcej ...

Rozbudowa ratusza

 Rozbudowa ratusza - nowy trzykondygnacyjny budynek o pow. użytkowej 425,63 m kw.

czytaj więcej ...

Budynki LTBS na os. Sportowym

czytaj więcej ...

ul. Kilińskiego

czytaj więcej ...

Iluminacja ratusza

I etap prac: oświetlenie elewacji południowej i zachodniej obiektu, w tym okien i ratuszowej wieży, ustawienie masztu z reflektorami oświetlającymi najciekawsze elementy budowli. II etap: zainstalowanie oświetlenia w chodnikach, które eksponuje najciekawsze elementy ratusza.

czytaj więcej ...

Schody w parku chrobrego

Schody w Parku Chrobrego - zakres prac remontowych: przebudowa kamiennych stopni i murków, ułożenie drenu pod stopniami oraz kostki granitowej, uzupełniono też brakujące kamienie, tynk, położono zabezpieczające „czapki" na murkach 

czytaj więcej ...

Chodnik przy ul. Mireckiego

czytaj więcej ...

Chodnik przy ul. Mieszka I

  Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej wykonał w 2008 roku prace modernizacyjne chodników m.in. chodnika na ulicy Mieszka I.

czytaj więcej ...

chodnik przy ul. Harcerzy

  Chodnik przy ul. Harcerzy - budowa chodnika z kostki brukowej łącznie z obrzeżami i podbudową na wjazdach od ul. Topolowej

czytaj więcej ...

Al. Wolności

czytaj więcej ...

Chodnik za Starostwem

czytaj więcej ...

Budynek Komunalny przy ul. Kellera 18

czytaj więcej ...

Modernizacja kina

czytaj więcej ...

Zakład zagospodarowania odpadów

  Zakład Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku (na terenie Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów).

czytaj więcej ...

Dach Przedszkola nr 10

czytaj więcej ...

ul. Wysockiego

  ul. Wysockiego - na ukończeniu jest gruntowny remont o wartości ok. 160 tys. zł.

czytaj więcej ...

ul. Harcerzy

czytaj więcej ...

Brama Kaszubskiego Pierścienia - Centrum Informacji Turystycznej, al. Niepodległości 6

Czas trwania inwestycji: wrzesień 2010 - lipiec 2011.  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Ogólnego „Rom-Bud" Roman Pieper z Lęborka. Koszt inwestycji ok. 890 tys. zł (wraz z wyposażeniem). Udział środków unijnych:63 % wartości inwestycji. 

czytaj więcej ...

Odprowadzenie wód deszczowych z ul. Kossaka i terenów przyległych

 Odprowadzenie wód deszczowych wraz z systemem podczyszczania z ulicy Kossaka i terenów przyległych do rowu R-F w Lęborku.

czytaj więcej ...

Budowa odwodnienia ulic Marcinkowskiego i Różyckiego

 Budowa odwodnienia ulic Marcinkowskiego, Różyckiego do ul. Targowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej w al. Niepodległości odprowadzającego wody deszczowe od strony ul. Marcinkowskiego.

czytaj więcej ...

Modernizacja lęborskiego ciepłownictwa

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku realizuje od 2010 r. projekt „Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych w Lęborku" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

czytaj więcej ...

Budowa i remont ul. Żeromskiego

 Budowa ul. Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia z drogą krajową nr 6 i wojewódzką nr 214. 

czytaj więcej ...

Budowa sztucznego lodowiska „Biały Orlik"

 Sezonowe lodowisko na Placu Piastowskim. Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Koszt: ok. 476 tys. zł.

czytaj więcej ...

Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych

 Okres realizacji 2010-2011. Zakres prac: ocieplenie ścian, ocieplenie stropów i stropodachów, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji c.o. 

czytaj więcej ...

Remont ul. Lubelskiej

Remont nawierzchni drogi na odcinku ok. 400 m od skrzyżowania z ul. Kujawską do skrzyżowania z Kanałową. Koszt: ok. 155 tys. zł. 

czytaj więcej ...

Remont ul. Topolowej

 Remont nawierzchni wraz ze zjazdami i chodnikiem po jednej stronie na odcinku między ul. Pomorską a Lubelską. Koszt: ok. 297 tys. zł.

czytaj więcej ...

Most na Okalicy

 Wybudowany most ma konstrukcję żelbetową i przeznaczony jest dla ruchu pieszego i samochodowego. Zadanie obejmowało także przebudowę dróg od skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Różyckiego do ul. 9 Maja oraz budowę oświetlenia tych dróg.

czytaj więcej ...

Oświetlenie ulicy Orląt Lwowskich

Wzdłuż ulicy Orląt Lwowskich zamontowano 9 lamp.  Czas realizacji zadania: wrzesień - listopad 2010.  

czytaj więcej ...

Winda w budynku „Lęborskiego Parasola" przy ul. Krzywoustego 1

 Zamontowanie windy w biurowcu - siedzibie „Lęborskiego Parasola".  Zakończenie inwestycji - listopad 2010r. 

czytaj więcej ...

Oświetlenie ul. Władysława IV

 Budowa oświetlenia ulicy Władysława IV w Lęborku obejmowała wykonanie linii oświetlenia (5 słupów oświetleniowych) wzdłuż ulicy Władysława IV

czytaj więcej ...

Przebudowa ulicy Topolowej

 

 Przebudowa ulicy Topolowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Artylerzystów do skrzyżowania z ulicą Pomorską wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnikiem z jednej strony oraz zjazdami do posesji po obu stronach.

czytaj więcej ...

ul. Grottgera - ciąg pieszo-jezdny

 Budowa ciągu pieszo-jezdnego - ulicy Grottgera (170 m kw.) wraz z parkingiem na 3 stanowiska postojowe (34m kw.

czytaj więcej ...

Rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta

  Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - wybudowano dwa kolejne punkty kamerowe wraz z przyłączami energetycznymi i teletechnicznymi przy ul. Olimpijczyków i wiadukcie w ul. Zwycięstwa-Krzywoustego.

czytaj więcej ...

Schodki wraz ze zjazdem dla rowerów i niepełnospraw. w parku k. PKS

 Schodki wraz ze zjazdem dla rowerów i niepełnosprawnych w parku k. PKS od ul. Sienkiewicza - z kostki polbrukowej metalowa poręcz przy podjeździe, koszt ok. 7 tys. zł, realizacja - wrzesień

czytaj więcej ...

ul. Jana Pawła II

 ul. Jana Pawła II - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła modernizację obwodnicy ok. 2 km od Farm Frites Poland do granic miasta od strony Słupska. 

czytaj więcej ...

Oświetlenie ul. Wicka Rogali

  Oświetlenie ul. Wicka Rogali - za kwotę ok. 35 tys. zł Przedsiębiorstwo Wolfram s.j. z Władysławowa postawiło 4 latarnie, w tym jedną z dwoma punktami świetlnymi. 

czytaj więcej ...

Wymiana i montaż tabliczek z nazwami ulic

 Wymiana i montaż tabliczek z nazwami ulic - nowe odblaskowe tabliczki z herbem miasta, zgodne z Systemem Oznakowania Miast, dzięki którym ulice oznakowane są w sposób widoczny i estetyczny

czytaj więcej ...

Chodnik przy ul. Franciszkańskiej

  Chodnik przy ul. Franciszkańskiej - zakres prac obejmował ułożenie 30 mb chodnika, przełożenie krawężnika i kamieni ciosanych na fragmencie ulicy

czytaj więcej ...

Wentylacja w sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1

  Wentylacja w sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 - nowa instalacja wentylacyjna, Zakres prac obejmował budowę instalacji wentylacji mechanicznej z centralą wentylacyjną i układem przewodów nawiewu i wywiewu oraz układem automatyki.

czytaj więcej ...

Oświetlenie boiska przy Gimnazjum nr 2

 Oświetlenie boiska przy Gimnazjum nr 2 to inwestycja zakończona 15.10.2008 roku. Obejmowała budowę 4 masztów po 3 oprawy oświetleniowe 400 W. Koszt 64.734,31 zł. 

czytaj więcej ...

Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Cookies i polityka prywatności | Kontakt