przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Zrealizowane inwestycje 2012

Lista podstron:

Ul. Armii Krajowej - budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni

 Zakres prac obejmował budowę kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej na odcinku ok. 280 m od mostu na rzece Łebie do ul. Orzeszkowej oraz odtworzenie nawierzchni drogi i chodników.

czytaj więcej ...

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego

Zadanie obejmowało budowę 10 kamer monitoringu (rozbudowa istniejącego systemu monitoringu) wraz z rozbudową centrum nadzoru w Komendzie Powiatowej Policji przy ul. Toruńskiej w Lęborku. 

czytaj więcej ...

Świetlica środowiskowa przy Zespole Szkół nr 3

 W ramach projektu Rewitalizacja Centrum Lęborka dofinansowanego ze środków UE - EFRR w ramach RPO WP 2007-2013 wybudowane zostały dwie świetlice środowiskowe - przy Zespole Szkól nr 3 i przy Szkole Podstawowej nr 3.

czytaj więcej ...

Świetlica środowiskowa SP nr 3

 Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 3 powstała nad łącznikiem pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną. W nowo wybudowanym obiekcie powstała także stołówka z nowocześnie wyposażonym kompleksem kuchennym, pomieszczenie socjalne, wc oraz winda towarowa i dla niepełnosprawnych.

czytaj więcej ...

Termomodernizacja przedszkoli

 Wartość projektu 2 mln 497 tys. zł, w tym pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach Systemu Zielonych Inwestycji) na preferencyjnych warunkach 1 mln 497 tys. zł (do 60% kosztów kwalifikowanych), zaś dotacja 726 201 zł (30% kosztów). 

czytaj więcej ...

Parking przy ul. Kusocińskiego - I etap

Budowa parkingu w pobliżu pływalni, przy ul. Kusocińskiego etap I obejmowała: likwidację istniejącej zatoki autobusowej od strony basenu, wybudowanie przystanku autobusowego na terenie parkingu,

czytaj więcej ...

Budowa i przebudowa Ratusza

 Prace rozpoczęły się od rozbiórki garaży pomiędzy skrzydłem ratusza a budynkiem, w którym mieściła się Straż Miejska oraz przeprowadzeniem prac archeologicznych. Zadanie obejmowało budowę 3-kondygnacyjnego budynku o powierzchni 157 m kw.

czytaj więcej ...

Remont ul. Chłopskiej

 Remont ulicy Chłopskiej na odcinku od ul. Robotniczej do torów kolejowych obejmowało wymianę nawierzchni asfaltowej i wzmocnienie poboczy na długości ok. 360 m.

czytaj więcej ...

Rozbudowa parkingu przy budynku komunalnym

 II etap budowy parkingu przy budynku komunalnym Kellera 18 (budynek oddany do użytku w 2009 roku wraz z miejscami parkingowymi na ok. 20 samochodów).

czytaj więcej ...

Budowa ul. Gryfa Pomorskiego

 Gruntowa dotąd ulica Gryfa Pomorskiego otrzymała nawierzchnię asfaltową. Wybudowana została jezdnia długości ok. 200 metrów wraz z kanalizacją deszczową na długości ok. 330 m (przez ul. Gen. Maczka) do rowu w ul. Spółdzielczej.

czytaj więcej ...

Remont skarbca w ratuszu

 Zadanie obejmowało remont pomieszczeń dawnego skarbca w ratuszu, odnowienie schodów prowadzących do pomieszczeń skarbca, odtworzenie poręczy, przeprowadzenie prac przeciwwilgociowych, uzupełnienie płytek na ścianach, oczyszczenie i wymalowanie ścian w dawnej stylistyce i kolorach.

czytaj więcej ...

Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Cookies i polityka prywatności | Kontakt