przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Ul. Armii Krajowej - budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni

 Ul. Armii Krajowej - budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni

Zakres prac obejmował budowę kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej na odcinku ok. 280 m od mostu na rzece Łebie do ul. Orzeszkowej oraz odtworzenie nawierzchni drogi i chodników. 
Od mostu do granicy dawnych murów miejskich jezdnia otrzymała nową nawierzchnię asfaltową, natomiast od linii murów obronnych do Placu Pokoju jezdnia wykonana została z kostki kamiennej, podobnie jak chodniki na całej długości remontowanego odcinka. Dawny przebieg miejskich murów obronnych zaznaczony został w nawierzchni czerwoną cegłą klinkierową. 
Koszt robót - 1.433.383 zł. Prace zakończyły się w czerwcu 2012 r. 
Inwestycja realizowana była w ramach projektu „Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi - budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku", dofinansowanego w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 

Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Cookies i polityka prywatności | Kontakt