przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Inwestycje zrealizowane w 2004r.

 I PÓŁROCZE

Remont nawierzchni ul. 1 Maja na odcinku od ul. Czołgistów do ul. Okrzei i Mireckiego (dł. 188 m)
Remont nawierzchni ul. Kolonii na odcinku długości 213 m
Remont nawierzchni ul. Kościuszki na odcinku od ul. B. Krzywoustego do ul. Mściwoja II
Budowa ul. Glinianej od ul. Hibnera do ul. Spółdzielczej
Przebudowa sieci energetycznych kolidujących z projektowaną drogą - ul. Staromiejska-zaplecze
Modernizacja oczyszczalni ścieków - realizacja kolejnych etapów, zgodnie z harmonogramem
Projekt Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 2
 

II PÓŁROCZE

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lęborku - zakończenie budowy obiektów i rozpoczęcie rozruchu
Remont Pływalni Miejskiej "Rafa" - II etap usunięcia przecieków z plaży wokół basenu
Remont Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1, w tym wymiana stolarki okiennej
Budowa oświetlenia ul. Bohaterów Westerplatte "B"
Budowa drogi - ul. Bohaterów Westerplatte "B"
Przebudowa ul. Jagiellońskiej z chodnikami
Budowa chodnika w ciągu ul. Witosa (Mosty)
Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych prowadzących z centrum Lęborka do Łeby
Budowa chodnika w ciągu pieszym od ul. Legionów Polskich przy sklepie "Biedronka"
Budowa ulic Beniowskiego i Kukuczki
Budowa oświetlenia ul. Mazurskiej
Montaż oświetlenia na ul. Artylerzystów
Montaż oświetlenia na ul. Kanałowej

Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Cookies i polityka prywatności | Kontakt