przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Inwestycje zrealizowane w 2005r.

 Budowa i modernizacja dróg i ulic:

1/ dwupoziomowe skrzyżowanie drogi 214 Łeba-Kościerzyna z linią PKP Gdańsk-Stargard Szczeciński /budowa tunelu/
 
Zakończono inwestycję. Inwestycja wykonana w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Lęborka" z programu: Fundusz PHARE 2002 SSG.
 
2/ przebudowa ul. Zwycięstwa wraz z budową ronda
Zakończono inwestycję. Inwestycja jest kontynuacją projektu „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Lęborka" z programu: Fundusz PHARE 2002 SSG.
 
3/ przebudowa mostu w ul. Waryńskiego na rzece Łebie w Lęborku
Wykonano: studium wykonalności dla działania 3.2.2 ZPORR; prace geotechniczne dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych w rejonie przyczółka; wiercenia rdzeniowe przez fundamenty przyczółków; projekt zamienny do projektu budowy przyczółków oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
 
4/ budowa skrzyżowania - Al. Niepodległości - Kossaka
Wykonano mapę do celów projektowych i wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 

5/ budowa i modernizacja ulic:

 
- ul. Marusarzówny
Wykonano i oddano do użytku (19.04.2005 r.) jezdnię o powierzchni 956,4 m2 oraz kanalizację deszczową o długości 36,6 m.
 
- ul. Staromiejska (zaplecze)
Wykonano i oddano do użytku drogę z kostki betonowej „starobruk" pow. 848 m2 oraz 184 m kanalizacji deszczowej.
 
- ul. Władysława IV
Wykonano i oddano do użytku (28.04.2005 r.) jezdnię o nawierzchni asfaltowej pow. 528 m2, chodnik POLBRUK równolegle do ww jezdni, chodnik w ul.. Mieszka I pow. 343,5 m2, kanalizację deszczową dł. 62,5 m.
 
- ul. 3 Maja
 
Wykonano i oddano do użytku (13.07.2005 r.) I etap jezdni o nawierzchni asfaltowej o długości ca 113 m wraz z odwodnieniem (bez wykonywania chodników i zjazdów).
 
- ul. Kilińskiego
Wykonano i oddano do użytku (23.05.2005 r.) odcinek długości 55 m od ul. Emilii Plater z kostki POLBRUK, z kanalizacją deszczową dł. 18,4 m.
 
- ul. Klonowa
Wykonano i oddano do użytku (04.08.2005 r.) drogę - ul. Klonową - jezdnię o nawierzchni asfaltowej (bez chodników i zjazdów) wraz z odwodnieniem.
 
- ul. Dębowa
Wykonano i oddano do użytku (28.12.2005 r.) drogę - ul. Dębową - jezdnię o nawierzchni asfaltowej (bez chodników i zjazdów).
 
- ul. Spokojna
Wykonano i oddano do użytku (29.12.2005 r.) drogę (jezdnia, parking i część chodnika) wraz z przebudowanym gazociągiem.
 
- ul. Wyspiańskiego
Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 235 m.
 
- ul. Batalionów Chłopskich
Wykonano kanalizację deszczową, w ciągu projektowanego II etapu budowy drogi, o długości 27 m.
 
Budowa Miejskiej Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Lęborku
W lipcu rozpoczęto inwestycję w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, kwota dofinansowania: 4.116.845,22 zł. Termin realizacji - poł. 2006r.
 

Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Zakończono i oddano do użytku (30.08.2005 r.) zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Prace budowlane trwały od października 2002 roku. W roku 2005 wydano na tę inwestycję:
 
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic:
- ul. Wielkopolska
Wykonano oświetlenie o długości 248 m.
 
- ul. Głowackiego
Wykonano oświetlenie o długości 320 m.
 
- ul. Spokojna
 
Wykonano oświetlenie o długości 102 m.
 
- ul. Legionów Polskich - Słowackiego
Wykonano projekt budowy oświetlenia ciągu pieszego przy Biedronce. Oświetlenie ciągu zostało wykonane w grudniu 2005 r.
 
- ul. Kaszubska
Wykonano oświetlenie o długości 218 m.
 
- ul. Pomorska
 
Zakończono budowę oświetlenia.
 
- ul. Zwycięstwa - bis
Wykonano projekt budowy oświetlenia. Oświetlenie zostało wykonane w grudniu 2005
 
- ul. Artylerzystów
Wykonano mapy do celów projektowych 3 odcinków w rejonie ul. Artylerzystów i wykonano projekt techniczny.
 

Dokumentacje i ekspertyzy:

Wykonanie Koncepcji programowo - technicznej i wstępnego studium wykonalności dla ponadpowiatowego programu selektywnej gospodarki odpadami w regionie Lęborka „Czysta Błękitna Kraina".
 
Wykonano projekt budowy oświetlenia ulicy Artylerzystów.
Wykonano projekt przebudowy istniejącego gazociągu w ul. Zwycięstwa (P. Skargi - Sieroszewskiego).
 
Remont stawu przy ul. Dworcowej
 
Wykonano projekt remontu zbiornika wodnego przy dworcu PKS. Wykonano remont zbiornika wodnego: oczyszczenie i odmulenie, umocnienie brzegów, powiększenie i umocnienie brzegów wysepki, wyrównanie i obsianie trawą terenu wokół stawu.
 
Przyłącze cieplne do budynku przejętego od ABB-ZWAR
 
Wykonano projekt techniczny, roboty instalacyjno - montażowe, demontaż istniejących urządzeń ciepłowniczych, adaptację pomieszczeń i montaż nowoczesnego węzła cieplnego
 
Likwidacja wymiennikowi MPEC przy ul. Wyszyńskiego
 
Wykonano mapę do celów projektowych, zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy sieci ciepłowniczej i likwidacji wymiennikowni.
 
Zakup wiat przystankowych komunikacji miejskiej 

Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Cookies i polityka prywatności | Kontakt