przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Inwestycje zrealizowane w 2007 r.

 Budowa i modernizacja dróg i ulic:

- ul. Mieszka I bis – jezdnia z kostki betonowej
- ul. Wierzbowa – jezdnia wraz z odwodnieniem
- ul. P. Skargi – jezdnia, chodniki i zjazdy z odwodnieniem 
- ul. Śląska II etap – droga z kostki betonowej
- ul. Harcerzy (odcinek Topolowa-Śląska) –odcinek dług. 250 mb z kanalizacja deszczową
- ul. Topolowa –jednia wraz z chodnikami, zjazdami oraz odwodnieniem
- ul. Staszica bis – jezdnia z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową
- ul. Mazurska - II etap ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej i zatokami, kanalizacją deszczową
- ul. Łasaka – jezdnia asfaltowa
- ul. Pionierów bis – droga dojazdowa wraz z kanalizacją deszczową
- ul. Staszica – jezdnia, chodnik ze zjazdami oraz kanalizacja deszczowa
- ul. Batalionów Chłopskich - III etap ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej
- ul. Harcerzy (odcinek Topolowa-Chojnicka) – jezdnia z kanalizacja deszczową
 
Teren os. Lębork-Wschód - opracowana została koncepcja odprowadzenia wód opadowych oraz  wod.-kan., mapa zawierająca projekt podziału nieruchomości, raport oddziaływania na środowisko.
Ponadto w 2007r. wykonano m.in. roboty odwodnieniowe i utwardzeniowe placu przy przepompowni wód deszczowych przy tunelu, projekty systemu podczyszczania wód deszczowych, opracowano koncepcję odprowadzania wód opadowych z ul. Pionierów, wykonano projekty: modernizacji al. Niepodległości z przebudową skrzyżowania z ul. Kossaka, budowy drogi ul. Kossaka-boczna, remontu chodnika wzdłuż ul. Chłopskiej oraz ul. Mieszka I i inne.
 
Remont stadionu – wykonano trybuny sportowe i ogrodzenie sektora dla widzów z zewnątrz
 

Gospodarka mieszkaniowa:

- budowa budynku komunalnego przy ul. Kellera-Boh. Westerplatte – zakończono budowę  4-kondygnacyjnego budynku o kubaturze 10.928 m sześc. (63 mieszkania)
 
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy komunalnego budynku mieszkalnego na 32 mieszkania.
 
- ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 – II etap (wygrodzenie na terenie boiska)
- uzbrojenie terenu boiska Gimnazjum nr 2 – odprowadzenie wód opadowych
- boisko do piłki nożnej na boisku sportowym przy Gimnazjum nr 2 o wym. 35x60 m, o nawierzchni z trawy syntetycznej, z ogrodzeniem
 
- termoizolacja lęborskich szkól podstawowych i gimnazjalnych –  wykonano audyty energetyczne budynków, projekty termoizolacji.
 

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego:

- ul. Mieszka I bis
- ul. Grottgera
- ul. Batalionów Chłopskich
- ciąg pieszy od ul. Topolowej do ul. Modrzewiowej
- Dretowo dz. nr 124
- ul. 9 Maja – korty tenisowe
- ul. Staromiejska bis
- ul. Weterynaryjna
- ul. Buczka I etap
- droga przejazdowa od ul. Wybickiego do ul. Staszica
 
- wykonano projekt budowy oświetlenia parku przy Dworcu PKS.
 

Ekspertyzy i dokumentacje:

- badania natężeń ruchu w Śródmieściu
- koncepcja modernizacji stadionu miejskiego
- koncepcja zagospodarowania ulic: Reja, Wyszyńskiego, Orzeszkowej
- studium wykonalności dla modernizacji ciepłowni na  elektrociepłownię opalaną biomasą i węglem
- projekt budowy ogrodzenia na terenie boiska SP nr 3
- projekt przebudowy ogrodzenia Przedszkola nr 1 

Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Cookies i polityka prywatności | Kontakt