Projekt pt.: „Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów”

Głównym cel projektu to wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I- III szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Miasta Lębork poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć oraz doradztwa zawodowego w ramach realizacji programów rozwojowych szkół. W ramach realizacji zakupiony zostanie sprzęt multimedialny (jeden zestaw dla każdej szkoły): laptop, tablica interaktywna, projektor multimedialny. 

Dodatkowo w każdej szkole przeprowadzone zostaną zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych oraz dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Będą to m.in.: zajęcia licencyjne Akademii Nauki: „Gimnazjalista z Klasą”. Każdy z uczestników otrzyma dostęp do specjalnie przygotowanej platformy e-learningowej.
 
W każdej szkole utworzony zostanie Szkolny Ośrodek Kariery, który będą prowadzić doradcy zawodowi. Wszyscy uczniowie skorzystają z konsultacji zakresie wyboru swojej ścieżki zawodowej i możliwości rozwoju. 
Projekt realizowany będzie do 30.06.2015r.
 
Poniżej informacje o realizacji projektu:

Przejdź do góry strony