Przetargi

Informacja

Informacja o wynikach postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej w ul. Pionierów w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni w branży sanitarnej. 


Komunikat

 Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie sprzedaży 11 lokali mieszkalnych.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie sprzedaży 16 lokali mieszkalnych.


Przetargi - 2.06.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul. Kusocińskiego.


Przetargi - 30.05.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 98/6 o powierzchni 19 m2 położonej w obrębie 4 miasta Lęborka, przy ul. Gdańskiej, uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00006967/1.


Przetargi - 24.05.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 85,36 m2, ( 3 pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz, przedpokój) przy ul. Zwycięstwa 31.


Przetargi - 24.05.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni 48,61 m2, (lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i WC) przy ul. Targowej 10.


Przetargi - 19.05.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone: 1. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 34,53 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni i WC) przy ul. Stryjewskiego 55; 2. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni 45,06 m2 (lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC, korytarza i przedpokoju) przy ul. Emilii Plater 8A.


Ogłoszenie

Gmina Miasto Lębork zaprasza do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej w ul. Pionierów w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni w branży sanitarnej. 


Ogłoszenie

Gmina Miasto Lębork zaprasza do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej w ul. Pionierów w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni w branży drogowej. 


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie spisu inwentaryzacyjnego mienia komunalnego dla działki nr 277/7, obręb 7 położonej w Lęborku przy ul. Staromiejskiej 22.

Przetargi - 05.05.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 301/1 o powierzchni 4621m2, położonej w obrębie 14 miasta Lęborka przy ul.Granicznej wchodzącej w skład obszaru osiedla "Lębork-Wschód".


Przetargi - 26.04.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone: 1. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 33,68 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC, korytarza i przedpokoju) przy ul. E. Plater 3; 2. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 42,29 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, WC i przedpokoju) przy ul. Kossaka 99, 3. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 37,96 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni łazienki z WC) przy ul. Mostnika 23; 4. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni 30,33 m2, ( 2 pokoje i kuchnia) przy ul. Gdańskiej 80A. 


Obwieszczenie

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.


Przetargi - 18.04.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 98/6 o powierzchni 19 m2 położonej w obrębie 4 miasta Lęborka, przy ul. Gdańskiej.


Przetargi - 06.04.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 17,56 m2, (1 pokój, kuchnia) przy Al. Wolności 67.


Przejdź do góry strony