Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi

Przetargi - 26.11.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 14 miasta Lęborka przy ul. Granicznej wchodzących w skład obszaru osiedla "Lębork - Wschód". (działki nr 304/1-7)


Przetargi - 23.11.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 14 miasta Lęborka przy ul. Granicznej wchodzących w skład obszaru osiedla "Lębork - Wschód". (działki 301/1-4 i 301/6-8) 

Przetargi - 19.11.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 14 miasta Lęborka przy ul. Wrzosowej wchodzących w skład obszaru osiedla "Lębork - Wschód", uregulowanych w księdze wieczystej SL1L/00014914/4.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, przy ul. Armii Krajowej 14, wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących działki.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 28 w budynku przy ul. Armii Krajowej 13B w Lęborku.


Przetargi

Zaproszenie do przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa "Lębork" oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Przetargi - 16.11.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 8 miasta Lęborka w kwartale wyznaczonym Pl.Pokoju i ulicami Armii Krajowej, Młynarskiej i Długosza.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży czterech lokali mieszkalnych. / ul. E. Plater 8a; ul. Stryjewskiego 55; ul. Armii Krajowej 4.


Przetargi - 18.11.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 36,57 m2, przy ul. Stryjewskiego 8 wraz ze sprzedażą 71/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 278/2, obręb 3 o powierzchni 196 m2, KW SL1L/00020943/1.


Przetargi - 18.11.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 102,89 m2, Zwycięstwa 37 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 13/100 udziału w nieruchomości - działce nr 340/2, obręb 7 o powierzchni 275 m2, KW SL1L/00016621/7.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Krzywoustego 12 w Lęborku.


Przetargi - 17.11.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 39,45 m2, przy ul. Łokietka 16 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 503/10000 udziału w nieruchomości - działce nr 314/1, obręb 3 o powierzchni 301 m2, KW SL1L/00017290/4.


Przetargi - 17.11.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 41,15 m2, przy ul. Jedności Robotniczej 13 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 2,42 m2 oraz ze sprzedażą 120/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 390/1, obręb 7 o powierzchni 211 m2, KW SL1L/00038916/2.


Przetargi - 09.11.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 23/25 o powierzchni 65865m2 położonej w obrębie 10 miasta Lęborka przy ulicy Majkowskiego.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 4 przy ul.Kazimierza Pułaskiego oraz pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Handlowej w Lęborku.


Przetargi - 28.10.2015 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 32,58 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju i kuchni) przy ul. Stryjewskiego 60.

Ważne
Lęborska Majówka 2018
20-04-2018
Zapraszamy na „Lęborską Majówkę 2018”! W programie znajdują się...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF