Przetargi

Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie miasta Lęborka.


Kominikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego, wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 14 miasta Lęborka w rejonie ulic Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka wchodzących w skład obszaru osiedla "Lębork-Wschód".


Przetargi - 04.11.2013 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 357/1 o powierzchni 930m2 położonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. Henryka Sienkiewicza.


Przetargi - 29.10.2013 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 1 miasta Lęborka w rejonie ulic Komuny Paryskiej i Tatrzańskiej.


Przetargi - 07.11.2013 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 8 miasta Lęborka w kwartale wyznaczonym Pl.Pokoju i ulicami Armii Krajowej, Młynarskiej i Długosza.


Przetargi - 25.11.2013 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 14 miasta Lęborka w rejonie ulic Wincentego Witosa, Stanisława Mikołajczyka i drogi krajowej nr 6, wchodzących w skład obszaru osiedla "Lębork-Wschód". (działki nr 299/2, 299/4-7, 282/11, 282/13-14)


Przetargi - 28.10.2013 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 14 miasta Lęborka w rejonie ulic Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka, wchodzących w skład obszaru osiedla "Lębork-Wschód". (działka nr 295/76-83)


Przetargi - 24.10.2013 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 14 miasta Lęborka w rejonie ulic Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka, wchodzących w skład obszaru osiedla "Lębork-Wschód". (działka nr 295/50-295/57)


Przetargi - 18.10.2013 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 23,58 m2 przy ul. Staromiejskiej 2; na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni 35,42 m2 przy ul. Stryjewskiego 55; na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 o powierzchni 41,68 m2 przy ul. Stryjewskiego 8. 


Przetargi - 23.10.2013 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, stanowiącej działkę nr 328/12 o powierzchni 26 m2 położonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. Warszawskiej. 


Przetargi - 22.10.2013 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 119/18 o powierzchni 7289 m2 położonej w obrębie 4 miasta Lęborka przy ul.Kazimierza Pułaskiego.


Przetargi - 21.10.2013 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 14 miasta Lęborka w rejonie ulic Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka, wchodzących w skład obszaru osiedla "Lębork-Wschód". (działka nr 295/67-70, 295/72-75)


Przetargi - 18.10.2013 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Kellera 15 wraz ze sprzedażą 123/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 297/1, obręb 3 o powierzchni 185 m2.


Przetargi - 16.10.2013 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetargi ustne nieograniczone: 1. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 36,75 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni i WC) przy ul. Mostnika 23 oraz 2. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 42,45 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju) przy ul. Stryjewskiego 11 w Lęborku. 


Przetargi - 14.10.2013 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 14 miasta Lęborka w rejonie ulic Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka, wchodzących w skład obszaru osiedla "Lębork-Wschód". (działki nr 295/59-295/66)


Przetargi - 17.10.2013 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 14 miasta Lęborka w rejonie ulic Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka, wchodzących w skład obszaru osiedla "Lębork-Wschód". (działki nr 293/1-293/8)


Przejdź do góry strony