Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi

Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Teligi, ul. Gdańskiej i ul. Orzeszkowej w Lęborku.


Przetargi - 14.03.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 7/15 o powierzchni 17m2 położonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. 1-go Maja.


Przetargi - 13.03.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 40,74 m2 przy Staromiejskiej 33 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 147/1000 udziału w nieruchomości działce nr 59/1, obręb 8 o powierzchni 120 m2, KW SL1L/00016162/1.


Przetargi - 06.03.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Sienkiewicza 23 w Lęborku.


Przetargi - 06.03.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: nr 1 o powierzchni 51,83 m2 przy ul. Kossaka 18; nr 1a o powierzchni 32,12 m2 przy ul. Kossaka 18 w Lęborku.


Przetargi - 06.03.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 58,44 m2 przy ul. Stryjewskiego 50a; lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 56,94 m2 przy ul. Staromiejskiej 30; lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni 24,45 m2 przy ul. Orlińskiego 2a w Lęborku.


Przetargi - 20.02.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 1 miasta Lęborka przy ul. Sudeckiej, uregulowanych w księdze wieczystej SL1L/00016040/0.


Przetargi - 21.02.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 28/5 o powierzchni 5067 m2 położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul.Pionierów, uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00014918/2.


Przetargi - 06.02.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Emilii Plater. /działki: 114/11, 114/12, obręb 7/.


Przetargi - 23.01.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 7/15 o powierzchni 17m2 położonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. 1-go Maja uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00005469/3.


Przetargi - 19.01.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: - lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 58,44 m2 przy ul. Stryjewskiego 50a; - lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 74,02 m2 przy ul. I Armii WP 3; - lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 56,94 m2 przy ul. Staromiejskiej 30; - lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni 24,45 m2 przy ul. Orlińskiego 2a; w Lęborku.


Komunikat

 Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych: przy ul. Kossaka 105/6, przy ul. Czołgistów 22B/6, przy ul. Wyszyńskiego 4/10, przy ul. Krzywoustego 24/6, w Lęborku


Przetargi - 12.01.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 1 o powierzchni 51,83 m2 przy ul. Kossaka 18; - nr 1a o powierzchni 32,12 m2 przy ul. Kossaka 18; - nr 6 o powierzchni 28,76 m2 przy ul. Kossaka 52, w Lęborku. 


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych: - przy ul. Orlińskiego 14/1; - przy ul. Targowej 10/7; przy ul. Kossaka 27/2B, w Lęborku.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14, wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących działki: - nr 92/7 o powierzchni 1004m2; nr 93/2 o powierzchni 1687m2; nr 93/3 o powierzchni 1260m2; nr 93/4 o powierzchni 2313m2, położonych w obrębie 1 przy ul.Sudeckiej, - nr 28/5 o powierzchni 5067m2, położonej w obrębie 13 przy ul.Pionierów.

Przetargi - 14.12.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 30,50 m2 przy ul. Stryjewskiego 8 wraz ze sprzedażą 71/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 278/2, obręb 3 o powierzchni 196 m2, KW SL1L/00020943/1.


Ważne
Lęborska Majówka 2018
20-04-2018
Zapraszamy na „Lęborską Majówkę 2018”! W programie znajdują się...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF