Przetargi

Przetargi - 21.02.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 28/5 o powierzchni 5067 m2 położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul.Pionierów, uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00014918/2.


Przetargi - 06.02.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Emilii Plater. /działki: 114/11, 114/12, obręb 7/.


Przetargi - 23.01.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 7/15 o powierzchni 17m2 położonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. 1-go Maja uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00005469/3.


Przetargi - 19.01.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: - lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 58,44 m2 przy ul. Stryjewskiego 50a; - lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 74,02 m2 przy ul. I Armii WP 3; - lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 56,94 m2 przy ul. Staromiejskiej 30; - lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni 24,45 m2 przy ul. Orlińskiego 2a; w Lęborku.


Komunikat

 Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych: przy ul. Kossaka 105/6, przy ul. Czołgistów 22B/6, przy ul. Wyszyńskiego 4/10, przy ul. Krzywoustego 24/6, w Lęborku


Przetargi - 12.01.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 1 o powierzchni 51,83 m2 przy ul. Kossaka 18; - nr 1a o powierzchni 32,12 m2 przy ul. Kossaka 18; - nr 6 o powierzchni 28,76 m2 przy ul. Kossaka 52, w Lęborku. 


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych: - przy ul. Orlińskiego 14/1; - przy ul. Targowej 10/7; przy ul. Kossaka 27/2B, w Lęborku.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14, wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących działki: - nr 92/7 o powierzchni 1004m2; nr 93/2 o powierzchni 1687m2; nr 93/3 o powierzchni 1260m2; nr 93/4 o powierzchni 2313m2, położonych w obrębie 1 przy ul.Sudeckiej, - nr 28/5 o powierzchni 5067m2, położonej w obrębie 13 przy ul.Pionierów.

Przetargi - 14.12.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 30,50 m2 przy ul. Stryjewskiego 8 wraz ze sprzedażą 71/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 278/2, obręb 3 o powierzchni 196 m2, KW SL1L/00020943/1.


Przetargi - 14.12.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 40,45 m2 przy ul. Stryjewskiego 7 wraz ze sprzedażą 85/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 279/1, obręb 3 o powierzchni 261 m2; lokalu mieszkalnego nr 60 o powierzchni 24,30 m2 przy ul. Orzeszkowej 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 116/10000 udziału w nieruchomości - działce nr 384/2, obręb 3 o powierzchni 543 m2; lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 39,05 m2 przy ul. Syrokomli 41 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 85/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 111, obręb 4 o powierzchni 226 m2.

Przetargi - 12.12.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 32,41 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju) przy ul. Mieszka I 5A wraz ze sprzedażą 660/10000 udziału w nieruchomości ? działce nr 125/1, obręb 11 o powierzchni 311 m2, KW SL1L/00020743/9.


Przetargi - 05.12.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 7/15 o powierzchni 17m2 położonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. 1-go Maja uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00005469/3.


Przetargi - 05.12.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 114/12 o powierzchni 2248 m2 położonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. Emilii Plater uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00045273/4.


Zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzenie dokumentów aplikacyjnych projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOiK) w Lęborku.


Zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie dokumentów aplikacyjnych w ramach Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych RPO WP 2014 – 2020 przedsięwzięcia polegającego na poprawie działania systemów odprowadzania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z części obszarów zurbanizowanych w Lęborku.


Komunikat

Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy: - ul. Mieszka I 4/3; - ul. Sienkiewicza 23/1A; - ul. Mściwoja 13/5; - ul. Staromiejskiej 40/3 w Lęborku.


Przejdź do góry strony