Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 21-08-2017

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, przy ul. Armii Krajowej 14 wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości:

1/zabudowanej, stanowiącej działkę nr 771/16, o pow. 114 m?, położonej w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Węgrzynowicza 7 C,

2/ zabudowanej (lokalem handlowo - usługowym) nr 15, położonym w obrębie 7 miasta Lęborka w budynku przy ul. Handlowej 1.

Wykaz zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lęborku - I piętro, naprzeciw pokoju 112, na okres 21 dni, licząc od dnia następnego od dnia ukazania się niniejszej informacji w prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Ważne
Budżet Obywatelski na 2019 rok – w marcu składanie wniosków
13-02-2018
Rozpoczynamy szóstą edycję Budżetu Obywatelskiego w Lęborku. Składanie przez...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF