przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


W liczbach

Liczba ludności Lęborka: 33 748 (stan na: 31.12.2016)

 
Powierzchnia: Lębork zajmuje obszar 18 km2.
 
Użytkowanie gruntów: ogółem: 1.786 ha, w tym:

ZASOBY MIESZKANIOWE LĘBORKA - (stan na 31.12.2015r.):

 

Liczba mieszkań: 12.643  (liczba izb 46.094, pow. użytkowa mieszkań 804.060m2)
 
w tym:
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania: 63,6m2
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę: 22,7m2
Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców: 357,3
Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie: 2,8
 
 
Aktywne podmioty gospodarcze wg. bazy CEIDGN: 2771 (stan na 2.01.2017)
Liczba wszystkich podmiotów gospodarczych: 4496  (stan na 31.12.2014)
 

Ochrona zdrowia i opieka socjalna

Oświata:

Opieka nad dziećmi i młodzieżą:

Szkoły gimnazjalne: 6, w tym:

Szkoły ponadgimnazjalne: 6, w tym:

Kościoły

Inne obiekty:

Obiekty kultury:

Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Cookies i polityka prywatności | Kontakt