przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Zainwestuj u nas

Na terenie miasta Lęborka przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg podatkowych - zwolnienia od podatku od nieruchomości. Zwolnienie od podatku uzależnione jest od liczby utworzonych nowych miejsc pracy i przyznawane jest na okres od 2 do 5 lat w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy.

W myśl Uchwały Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (tekst jednolity: Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 5 maja 2014r., poz. 1775 z późn. zmianami) zwolnienie od podatku uzależnione jest od liczby utworzonych nowych miejsc pracy i przyznawane jest:

1) na okres 2 lat, jeżeli utworzono od 10 do 49 nowych miejsc pracy,

2) na okres 3 lat, jeżeli utworzono od 50 do 100 nowych miejsc pracy,

3) na okres 5 lat, jeżeli utworzono powyżej 100 nowych miejsc pracy.

Zwolnienie od podatku przewidziane w wyżej wymienionej uchwale nie obejmuje nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego.


Przyjazny klimat panujący w Lęborku najlepiej oddają słowa z witryny firmy Farm Frites:

"Niezwykle pomocne było także bardzo przychylne nastawienie lokalnych władz. Burmistrz miasta traktował kwestię wyboru Lęborka jako lokalizacji dla zagranicznej inwestycji jako olbrzymią szansę na rozwój miasta. Znaleziono atrakcyjną działkę, podłączono ją do sieci miejskiej i niezbędnych do funkcjonowania fabryki mediów. 
Inwestycja niewątpliwie doprowadziła do ożywienia koniunktury w mieście – utworzono wiele nowych miejsc pracy w samej fabryce oraz nawiązano współpracę z wieloma kooperantami. Miasto ze swej strony udzieliło dodatkowego wsparcia budując obwodnicę. 
Od chwili podjęcia decyzji o budowie fabryki do uruchomienia pierwszej produkcji minęło zaledwie 12 miesięcy. We wrześniu 1994 nastąpiło uroczyste otwarcie naszej fabryki i rozpoczęcie produkcji."
 
Farm Frites Poland S.A. - europejski potentat frytek. Joint venture dwóch holenderskich firm: Farm Frites BV i Aviko BV. www.fabryka.farmfrites.pl
 
 
 
 
 
 
Dlaczego Lębork …
Decyzja o lokalizacji w Lęborku nowego zakładu produkcyjnego w ramach koncernu Laschinger - największego producenta łososia wędzonego w Europie została podjęta ze względu na istotne zalety takiego rozwiązania i krótki okres realizacji budowy zakładu w porównaniu do zalet innych lokalizacji w Polsce.
 
Spółka Laurin Seafood produkuje w 100% na rynki zachodnioeuropejskie, w tym w większości na rynek niemiecki. Zatrudnia powyżej 500 pracowników. Jednym z koronnych argumentów było dogodne położenie miasta Lębork przy trasie Gdańsk – Szczecin i dalej połączenie autostradą do Berlina, dokąd nasze towary trafiają w ciągu kilku godzin do centrów logistycznych i następnie rozprowadzane są po całych Niemczech. Z drugiej strony surowiec - łosoś norweski trafia do naszego zakładu przez port w Gdyni.
 
Lębork posiada szereg nieruchomości obecnie nie wykorzystywanych, ale posiadających infrastrukturę i nadających się do szybkiej adaptacji i przebudowy. Ważnym argumentem była pomoc i wsparcie ze strony Władz Lęborka przy spełnianiu szeregu procedur prawnych i biurokratycznych - w dużych miastach w dalszym ciągu przejście procedury budowlanej i uzyskanie pozwolenia na produkcję trwa długimi miesiącami, a niekiedy latami. W naszym przypadku modernizacja i rozbudowa (zwiększenie powierzchni dwukrotnie) zakładu trwała 6 miesięcy z wszystkimi potrzebnymi pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi.
Atutem Lęborka był dla nas również potencjał ludzki, 37 tysięcy mieszkańców i istniejąca spora grupa pracowników mających bogate doświadczenie w branży przetwórstwa rybnego.
Lębork dokonuje szeregu inwestycji w infrastrukturę, jak nowa oczyszczalnia ścieków czy ulepszony dojazd z obwodnicy miejskiej poprzez budowę tunelu pod linią kolejową Gdańsk – Szczecin, co usprawnia przejazd dużych jednostek transportowych. Wszystko to skłania naszą Grupę do dalszych decyzji o lokalizowaniu następnych, niemałych na skalę kraju inwestycji właśnie w Lęborku.
Mariusz Zajkowski 
 
Członek Zarządu Laurin Seafood Sp. z o.o.
 
 
LAURIN SEAFOOD Sp. z o. o. Przetwórstwo rybne, ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork tel. 0-59 8634 051 fax 0-59 8634 051 www.laurin.pl e-mail: info@laurin.pl
 
 
 
 
 
 
Wienerberger - europejski potentat ceramiki budowlanej. Leborska cegielnia specjalizuje się w produkcji pustaków poryzowanych Porotherm.
 
 www.wienerberger.pl
 
 
 
Usytuowanie miasta na najważniejszym nadbałtyckim szlaku Via Hanzeatica, między Szczecinem a Gdańskiem, w odległości zaledwie 50 km od aglomeracji trójmiejskiej sprawia, że Lębork upodobali sobie nie tylko ludzie chcący odpocząć od zgiełku ulicznego wielkich miast, ale także roztropni przedsiębiorcy. 
 
Miasto dysponuje dużym kapitałem infrastruktury technicznej, co w powiązaniu z bogatą ofertą terenów o charakterze komercyjnym, ich stosunkowo niską ceną, a także niewygórowanymi podatkami lokalnymi jest skuteczną zachętą dla inwestorów krajowych i zagranicznych. To właśnie Lębork wybrały firmy o międzynarodowej renomie.
 
AMG Sp. z o.o. - specjalizuje się w produkcji kontenerów przeznaczonych do transportu samochodowego. Realizuje również zamówienia w zakresie innych konstrukcji stalowych.
 www.amg.pl
 
 
 
 
 
Profarm Sp. z o.o. - produkuje m.in. leki dermatologiczne, reumatologiczne, inhalacyjne, preparaty do aromaterapii pod nazwą PROMIXPRODERMA. i kosmetyki nowej generacji pod nazwą
 www.profarm.com.pl
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Cookies i polityka prywatności | Kontakt