Urząd Miejski w Lęborku

Bezpłatne szkolenie - „FIO 2018 – zasady aplikowania o dotację”

Utworzono: 07-03-2018

"Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim" prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu w dniu 14 marca 2018 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatu lęborskiego, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Termin i miejsce szkolenia: 14 marca 2018r. w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 sala 108, w godz. 09.00-15.00

Program szkolenia obejmuje:

  • - Wytyczne do Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (rodzaje wnioskodawców, terminy realizacji, kwoty dotacji itd.)
  • - Wymogi formalne i merytoryczne stosowane na etapie oceny w konkursie
  • - Priorytety i obszary wsparcia w ramach Programu Operacyjnego FIO
  • - Omówienie formularza wniosku – jak zaplanować całe przedsięwzięcie (koszty, zasoby, narzędzia, harmonogram, rezultaty)

Informacje dodatkowe:  zapewniamy koszty udziału, w tym wyżywienia, materiałów szkoleniowych, a także zwracamy część kosztów podróży, a w razie potrzeby zapewniamy koszt opieki nad osobami zależnymi.

Chętne osoby proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres mailowy: martaj.wolff [AT] gmail [DOT] com  lub dostarczenie osobiście do punktu informacyjnego w Lęborku na ul. Krzywoustego 1, pok. 135 - do dnia 13 marca 2018. Dodatkowych informacji w sprawie szkolenia udziela Marta Wolff - tel. 694 242 952. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF