Urząd Miejski w Lęborku

Informacja dla mieszkańców Lęborka

Utworzono: 29-12-2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zawiadamia, że przez okres 180 dni od dnia 12 grudnia 2017 roku, na terenie Miasta Lęborka obowiązuje dotychczasowy poziom taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Szczegółowa informacja dostępna jest pod adresem: http://bip.wodociagi.lebork.pl/files/download/365/Informacja.pdf

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe 2018
04-07-2018

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF