przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | English

Menu


Komunikat

Burmistrza Miasta Lęborka  zawiadamia, iż w dniach od 14 sierpnia 2017 r. do 13 września 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie zasad wyznaczania składu  i działania Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat.

1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

2. Projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny i ankiety dostępne są:

3. Uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie zasad wyznaczania składu  i działania Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat w formie formularza konsultacyjnego, ankiety lub uwag ustnych do protokołu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2017r.


Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork