przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | English

Menu


Publiczne ogłoszenie wyników koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Placu Kopernika oraz kwartału ulic przyległych do Stryjewskiego 52

8 kwietnia br. na spotkaniu w świetlicy szkolnej „małej czwórki” zaprezentowane zostały wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji Placu Kopernika oraz Kwartału zabudowy ulic: Kellera, Stryjewskiego, Boh. Westerplatte  - wchodzących w zakres obszaru rewitalizacji „Lębork – Północ – odnowiony Nowy Świat”.

Podczas spotkania z udziałem pracowników Urzędu Miejskiego, przedstawicieli projektantów z Pracowni „Szpilewicz Architekci”, radnych miejskich, Proboszcza Parafii NMPK Polski w Lęborku, mieszkańców oraz studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Pani Gabriela Rembarz przewodnicząca Sądu Konkursowego omówiła prace konkursowe oraz oficjalnie ogłosiła wyniku konkursu.  

Do konkursu przystąpiły dwie firmy Zieleniarium Joanna Rayss z siedzibą w Gdańsku oraz GRAPH31 Małuj Joanna z siedzibą w Gdańsku.

Pierwsze miejsce za opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla Placu Kopernika otrzymała firma Zieleniarium Joanna Rayss. Natomiast dla Kwartału zabudowy ulic: Kellera, Stryjewskiego, Boh. Westerplatte pierwsze miejsce przyznano opracowaniu, które przygotowała firma GRAPH31 Małuj Joanna.

Po prezentacji oraz dyskusji odbył się spacer studyjny po obszarze rewitalizacji.


Firma Zieleniarium Joanna Rayss

  


Firma GRAPH31 Małuj Joanna


Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork