przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | English

Menu


Są środki na przygotowanie programów rewitalizacji pomorskich miast

23 marca br. Marszałkowie Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski, podpisali z burmistrzami i prezydentami pomorskich miast umowy przyznające dotacje w łącznej wysokości 3,7 mln zł, które mają służyć przygotowaniu kompleksowych programów rewitalizacji. Opracowane w ten sposób programy rewitalizacji pozwolą w przyszłości na uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
W perspektywie finansowej UE 2014-2020 rewitalizacja problemowych obszarów miast stanowi jedną z najważniejszych dziedzin wsparcia funduszy europejskich. Na działania związane z rewitalizacją samorząd województwa pomorskiego przewidział kwotę ponad 360 mln zł, o którą ubiega się 31 pomorskich miast.

fot. http://pomorskie.eu/


Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork