przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | English

Menu


Spotkanie w sprawie Rewitalizacji Lęborka - Północ

11 maja br. w ratuszu odbyły się pierwsze konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lęborka. Konsultacje kierowane były przede wszystkim do przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą związaną z obszarem Lębork – Północ oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność społeczną na tym terenie.

Celem spotkania było budowa partnerstwa i sieci powiązań w procesie rewitalizacji zdegradowanego fragmentu miasta Lęborka. Wszystkich zainteresowanych raz jeszcze zapraszamy do zgłaszania propozycji, uwag i opinii w formie pisemnej na formularzu konsultacji społecznych, który jest dostępny:

a) w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.lebork.pl w zakładce Rewitalizacja;

b) w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej oraz w Wydziale Gospodarki Miejskiej (pok. C101) Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14;

c) a także w siedzibach: MOPS przy ul. Wyszyńskiego 3 oraz MZGK przy ul. A. Krajowej 14.

Wypełniony formularz będzie można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku lub przesłać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84 -300 Lębork, bądź drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja [AT] um [DOT] lebork.pl

19 maja 2016 roku o godz. 16.30 Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza na debatę wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców, właścicieli i zarządców nieruchomości znajdujących się w granicach obszaru wskazanego do rewitalizacji.

Celem debaty jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz zestawienie ich z możliwością realizacji przedsięwzięć w ramach procesu rewitalizacji miasta Lęborka. Miejsce debaty: Świetlica szkolna Zespołu Szkół Nr 3 przy Placu Kopernika nr 5 w Lęborku.


Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork