Urząd Miejski w Lęborku

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca

Do 26 czerwca br. Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej przedłużył kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych. Jednocześnie zostaje wznowiona działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, a także ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchomiona zostaje również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego.

W rozporządzeniu MEN podano 28 czerwca jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Data ta pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom. W praktyce jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca, a od soboty, 27 czerwca uczniowie rozpoczną wakacje.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF