Lębork - informacje

Wsparcie w okresie pandemii Covid-19

Potrzebujesz pomocy w okresie pandemii COVID-19? Nie zwlekaj!


Uwaga - reorganizacja pracy Urzędu Miejskiego w Lęborku

Na podstawie § 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z późn. zm.), Burmistrz Miasta wprowadza reorganizację pracy Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Od dnia 5 listopada 2020 roku, ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego, bezpośrednia obsługa interesantów prowadzona będzie wyłącznie w zakresie następujących spraw: rejestracja zgonów, rejestracja urodzeń (z uznaniem ojcostwa) dzieci rodziców nie będących małżeństwem, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, przyjmowanie od rozwiedzionych oświadczeń o powrocie do nazwiska, przyjmowanie zapewnień od osób zamierzających wstąpić w związek małżeński, przyjmowanie zaświadczeń z kościołów i kart urodzenia ze szpitala, odbiór dowodu osobistego.

Wszelkie pozostałe sprawy prosimy zgłaszać przez Platformę E-PUAP, telefonicznie lub mailowo. Klienci będą przyjmowani tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli jakaś sprawa nie będzie możliwa do załatwienia drogą elektroniczną, prosimy o kontakt telefoniczny z właściwym Wydziałem UM w celu ustalenia z pracownikiem drogi postępowania w konkretnej sprawie.

 


Koronawirus - nr telefonu 668 205 407 pod którym udzielane są niezbędne informacje i pomoc osobom, które potrzebują wsparcia.

Koronawirus - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje, że udostępniono numer telefonu 668 205 407 pod którym udzielane są niezbędne informacje i pomoc osobom, które potrzebują wsparcia.