Urząd Miejski w Lęborku

Urząd Miejski przywraca bezpośrednią obsługę obywateli

Burmistrz Miasta informuję, iż od poniedziałku 25 maja br. Urząd Miejski w Lęborku, przywraca bezpośrednią obsługę obywateli z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych.

Pamiętaj, że wchodząc do urzędu masz obowiązek:

 • zasłonić usta i nos, możesz to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika, dzięki temu chronisz siebie i innych,
 • starannie zdezynfekuj ręce płynem,
 • zachowaj dystans co najmniej 2 metrów od innych osób.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja br. dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

W dalszym ciągu, zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw urzędowych drogą mailową, przez e-puap, telefonicznie lub pocztą tradycyjną.

Kontakt - Urząd Miejski w Lęborku:
sekretariat: 59 86 22 267, e-mail: sekretariat@um.lebork.pl
centrala telefoniczna: 59 86 24 280
e-mailinfo@um.lebork.pl

Wydziały, Referaty:

 • Wydział Finansowo - Budżetowy
  59 86 37 773, 59 86 37 715, fb@um.lebork.pl
 • Biuro Rady Miejskiej
  59 86 37 727
 • Wydział Organizacyjny
  59 86 37 744, organizacyjny@um.lebork.pl
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  59 86 37 730, 59 86 37 748,  nieruchomości@um.lebork.pl
 • Wydział Współpracy i Rozwoju
  59 86 37 752, 59 86 37 782, 59 86 37 786, 59 86 37 711, pik@um.lebork.pl
 • Wydział Architektury
  59 86 37 719, architektura@um.lebork.pl
 • Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
  59 86 37 721, 59 86 37 780, oswiata@um.lebork.plsps@um.lebork.pl
 • Wydział Realizacji Inwestycji
  59 86 37 753, 59 86 37 783, 59 86 37 778, 59 86 37 779, inwestycje@um.lebork.pl
 • Wydział Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych
  59 86 37 836
 • Wydział Ochrony Środowiska
  59 86 37 706, 59 86 37 755,  ochrona@um.lebork.pl, odpady@um.lebork.pl, 59 86 37 777, 59 86 37 702
 • Straż Miejska
  59 8622 911, alarmowy 986
 • Urząd Stanu Cywilnego
  59 8637 735, 59 8637 736,  usc@um.lebork.pl
 • Ewidencja Ludności
  59 8637 733, 59 8637 732
 • Referat ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym
  59 86 37 839, 59 86 37 824, lokale@um.lebork.pl
 • Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  59 86 37 781, rsw@um.lebork.pl
 • Referat Zasobów Komunalnych
  59 8637 844, 59 8637 841, 59 8637 842
 • Ewidencja Działalności Gospodarczej
  59 8637 745

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF