Uwaga - reorganizacja pracy Urzędu Miejskiego w Lęborku

Na podstawie § 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z późn. zm.), Burmistrz Miasta wprowadza reorganizację pracy Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Od dnia 5 listopada 2020 roku, ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego, bezpośrednia obsługa interesantów prowadzona będzie wyłącznie w zakresie następujących spraw: rejestracja zgonów, rejestracja urodzeń (z uznaniem ojcostwa) dzieci rodziców nie będących małżeństwem, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, przyjmowanie od rozwiedzionych oświadczeń o powrocie do nazwiska, przyjmowanie zapewnień od osób zamierzających wstąpić w związek małżeński, przyjmowanie zaświadczeń z kościołów i kart urodzenia ze szpitala, odbiór dowodu osobistego.

Wszelkie pozostałe sprawy prosimy zgłaszać przez Platformę E-PUAP, telefonicznie lub mailowo. Klienci będą przyjmowani tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli jakaś sprawa nie będzie możliwa do załatwienia drogą elektroniczną, prosimy o kontakt telefoniczny z właściwym Wydziałem UM w celu ustalenia z pracownikiem drogi postępowania w konkretnej sprawie.

Wejście do siedziby możliwe jest tylko i wyłącznie przy zachowaniu przez klientów następujących zasad ochrony osobistej - zakrywania ust i nosa maską lub innym elementem (chustka lub apaszka) oraz dokonania dezynfekcji rąk.

Do odwołania otwarte jest wyłącznie wejście główne (budynek B) – od ulicy Armii Krajowej.

 

Kontakt - Urząd Miejski w Lęborku
sekretariat:  59 86 22 267,  e-mail: sekretariat@um.lebork.pl
centrala telefoniczna:  59 86 24 280
e-mail:  info@um.lebork.pl

Wydziały, Referaty:

 • Wydział Finansowo - Budżetowy
   59 86 37 739, 59 86 37 738, skarbnik@um.lebork.pl
   59 86 37 715 - podatki, 59 86 37 745 - ewidencja działalności gospodarczej 
 • Biuro Rady Miejskiej
   59 86 37 727
 • Wydział Organizacyjny
   59 86 37 744,  organizacyjny@um.lebork.pl
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   59 86 37 730,  59 86 37 748,  nieruchomości@um.lebork.pl
 • Wydział Współpracy i Rozwoju
   59 86 37 752, 59 86 37 782,  59 86 37 786,  59 86 37 711, pik@um.lebork.pl
 • Wydział Architektury
  59 86 37 719, 59 86 37 718, architektura@um.lebork.pl
 • Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
   59 86 37 721,  59 86 37 780, oswiata@um.lebork.pl,  sps@um.lebork.pl
 • Wydział Realizacji Inwestycji
   59 86 37 753, 59 86 37 783,  59 86 37 778,  59 86 37 779,  inwestycje@um.lebork.pl
 • Wydział Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych
   59 8637 836
 • Wydział Ochrony Środowiska
   59 86 37 706,  59 86 37 777, ochrona@um.lebork.pl
 • Straż Miejska
   59 8622 911, alarmowy 986
 • Urząd Stanu Cywilnego
   59 8637 735,  59 8637 736,  usc@um.lebork.pl
 • Ewidencja Ludności
   59 8637 733, 59 8637 732
 • Referat ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym
   59 8637 739,  59 86 37 724,  lokale@um.lebork.pl
 • Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   59 86 37 772,  roc@um.lebork.pl
 • Referat Zasobów Komunalnych
  59 8637 842, 59 8637 841, 59 8637 844