Przemoc w rodzinie

Dla osób, których dotyczy problem przemocy w rodzinie, na terenie miasta Lęborka funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie.

  • Wszelkie informacje oraz pomoc, udzielne są w oparciu o kontakt telefoniczny pod numerem 59/86 34 964 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.
  • Na terenie miasta Lęborka funkcjonuje również Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - kontakt telefoniczny: tel.: 59/86 34 964 od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00 - 15:00  lub poprzez pocztę elektroniczną: zi@mopslebork.pl
  • Funkcjonuje również całodobowy ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
    "Niebieska Linia": 800 120 002 niebieskalinia@niebieskalinia.info - wsparcie, pomoc psychologiczna, informacja o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.
  • W każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez komunikator skype (pogotowie.niebieska.linia) ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym.
  • Ogólnopolska telefoniczna poradnia prawna: 22/666 28 50 – poniedziałek, wtorek, w godz. 17:00 - 21:00. Opłata za połączenie z numerem 22/666-28-50 za każdą minutę połączenia, zgodnie z posiadanym przez Państwa taryfikatorem; 800 120 002 – środa, w godz. 18:00-22:00