Dezynfekcja w mieście

Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Miasto Lębork na bieżąco przeprowadza dezynfekcję (w marcu i kwietniu br.):

  • głównych przystanków autobusowych
  • stacji PKP
  • ławek w parkach i głównych ciągach komunikacyjnych miasta.