Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. została zakończona 13 marca br. Osoby, które otrzymały wezwania w 2020 r. zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.