Obsługa klientów indywidualnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina"

Od dnia 04.05.2020 r. obsługa klientów indywidualnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" odbywa się we poniedziałki i piątki od godziny 7:00 do 16:00, wtorki, środy i czwartki od 7.00 do 15.00.

Aby dostarczać odpady należy:

  • zarejestrować się telefonicznie pod numerem telefonu 59 8624-388 w godzinach od 8:00 do 14:00,
  • prawidłowo posortować odpady, które chcą Państwo dostarczyć,
  • wyposażyć się w maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe,
  • zachować odległość 1,5 – 2,0 m.,
  • w pojeździe mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.

Osoby, które nie zastosują się do w/w restrykcji nie zostaną obsłużone.