Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lęborku JEST CZYNNY

Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lęborku jest otwarty od dnia 5 maja 2020 r. w niepełnym wymiarze czasu tj. we wtorki 9-17, w czwartki 9-17, w soboty 9-15.

PSZOK będzie funkcjonował z zachowaniem wszelkich środków ostrożności:

1. Na terenie PSZOK może znajdować się tylko jeden pojazd przywożący odpady.

2. Osoba lub osoby, które odpady przywiozły muszą posiadać maseczki ochronne i rękawiczki.

3. Wymagane jest zachowanie odległości minimum 2 metrów pomiędzy osobami przebywającymi  jednorazowo w obiekcie.

Powyższe obowiązywać będzie aż do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.