Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lęborku

Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lęborku jest otwarty w pełnym wymiarze czasu tj. od wtorku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00, w soboty w godzinach 9.00 - 15.00.

PSZOK funkcjonuje z zachowaniem wszelkich środków ostrożności:

1. Na terenie PSZOK może znajdować się tylko jeden pojazd przywożący odpady.

2. Osoba lub osoby, które odpady przywiozły muszą posiadać maseczki ochronne i rękawiczki.

3. Wymagane jest zachowanie odległości minimum 2 metrów pomiędzy osobami przebywającymi  jednorazowo w obiekcie.

Powyższe obowiązywać będzie aż do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.