Przedsiębiorcy

Wsparcie dla przedsiębiorców mających problemy z terminową zapłatą należności podatkowych w związku z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa

W dniu 28.04.2020r. Rada Miejska w  Lęborku, w ramach kompetencji wynikającej  z art. 15p i 15q ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wyw


Dotyczy opłat za odbiór odpadów

Burmistrz Miasta Lęborka informuje, że firmy, które w związku z epidemią koronawirusa zmuszone były tymczasowo zamknąć swoją działalność, mogą nie płacić za odbiór odpadów komunalnych. Dotyczy to przedsiębiorców, ujętych w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, musieli zamknąć swoją działalność.


Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy

Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wdrożono w naszym kraju ograniczenia, zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby. Część z tych ograniczeń dotyczy miejsc pracy. Niezależnie od faktu, czy zagrożenie przybierze postać chroniczną, czy możliwe będzie szybkie wyeliminowanie patogenu z przestrzeni publicznej, zbliża się czas powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki i zakładów pracy.