Samorząd

Autobusy komunikacji miejskiej w Lęborku (ZKM Lębork)

Od 17.10.2020 obowiązują nowe limity przewożonych pasażerów, tj.: autobusy ZKM Lębork będą mogły przewieźć jedynie 30 proc. pasażerów ze swojej nominalnej pojemności, przy jednoczesnym zachowaniu w pojeździe co najmniej 50 proc. wolnych miejsc siedzących.


Pływalnia Miejska czynna tylko dla grup zorganizowanych

W związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania basenów w czasie epidemii w Polsce uprzejmie informujemy, że od 21 października 2020 r. Pływalnia Miejska „Rafa” w Lęborku czynna będzie wyłącznie dla grup zorganizowanych.


Klub Osiedlowy BAZA wznawia zajęcia

W związku ze złagodzeniem obostrzeń nałożonych w związku z pandemią COVID 19 zarząd Stowarzyszenia EDUQ podjął decyzję o wznowieniu zajęć grupowych w ramach Punktu Wsparcia Rodzin oraz Punktu Wsparcia Seniorów funkcjonujących w Klubie Osiedlowym BAZA.


MOPS w okresie epidemii Covid 19

Na terenie MOPS jednocześnie może przebywać do 2 osób.


MOPS – kontakt ws. wsparcia dla osób starszych i samotnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje, że udostępniono numer telefonu 668 205 407 pod którym udzielane są niezbędne informacje i pomoc osobom, które potrzebują wsparcia, w szczególności osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.


Funkcjonowanie Targowiska płodów rolnych „Mój Rynek”

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego w Lęborku podjął decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Targowiska płodów rolnych „Mój Rynek” znajdującego się w Lęborku (za sklepem NETTO).


Boiska szkolne i Stadion Miejski znów dostępne

Po kilkutygodniowym okresie zamknięcia, w Lęborku ponownie otwierane są boiska szkolne, a także Stadion Miejski. Z obiektów korzystać można na określonych zasadach, w reżimie sanitarnym zapewniającym bezpieczeństwo.

Zasady bezpieczeństwa na trenie boisk i Stadionu Miejskiego

Wszystkie obiekty – boiska i stadion - otwarte będą w godzinach 8.00-20.00. Bieżnie lekkoatletyczne są ogólnodostępne.

Obowiązuje ograniczenie liczby uczestników do 6 osób korzystających w jednym czasie z obiektu (6 osób plus trener na boisku ze sztuczną nawierzchnią oraz 6 osób na bieżni) z zachowaniem odpowiedniego dystansu.