Samorząd

Autobusy komunikacji miejskiej w Lęborku (ZKM Lębork) - funkcjonowanie

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego i wyraźnie zmniejszony popyt na usługi świadczone przez komunikację miejską, ZKM w Lęborku od niedzieli 8 listopada 2020 r. wprowadził zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Od 17.10.2020 obowiązują nowe limity przewożonych pasażerów, tj.: autobusy ZKM Lębork będą mogły przewieźć jedynie 30 proc. pasażerów ze swojej nominalnej pojemności, przy jednoczesnym zachowaniu w pojeździe co najmniej 50 proc. wolnych miejsc siedzących.


Funkcjonowanie Klubu Osiedlowego BAZA oraz Placówki Wsparcia Dziennego podczas pandemii COVID 19

Wszelkie działania w Klubie Osiedlowym BAZA (ul. Łokietka 5) oraz w Placówce Wsparcia Dziennego (Pl. Piastowski 6) odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Każda osoba wchodząca do budynków dezynfekuje ręce oraz poddaje się pomiarowi temperatury przy pomocy bezdotykowego termometru.


MOPS w okresie epidemii Covid 19

Na terenie MOPS jednocześnie może przebywać do 2 osób.


MOPS – kontakt ws. wsparcia dla osób starszych i samotnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje, że udostępniono numer telefonu 668 205 407 pod którym udzielane są niezbędne informacje i pomoc osobom, które potrzebują wsparcia, w szczególności osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.


Zasady obowiązujące na Stadionie Miejskim i w Miejskiej Hali Sportowej w czasie pandemii

Regulamin określający zasady funkcjonowania i korzystania ze Stadionu Miejskiego w Lęborku, ul. Kusocińskiego 56 w trakcie trwania stanu epidemii w kraju - załącznik.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku – załącznik.