Funkcjonowanie Targowiska płodów rolnych „Mój Rynek”

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego w Lęborku podjął decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Targowiska płodów rolnych „Mój Rynek” znajdującego się w Lęborku (za sklepem NETTO).

Targowisko jest czynne tak jak dotychczas - w dni targowe. Zmianie uległy godziny otwarcia. Targowisko czynne jest od godz. 8.00 do godz. 11.00.

Jednocześnie wprowadzono zakaz handlu produktów spożywczych poza miejscami do tego wyznaczonymi. Polecono Komendantowi Straży Miejskiej w Lęborku  kontrolowanie i informowanie osób zajmujących się tego typu sprzedażą o wprowadzonym zakazie oraz przeprowadzanie częstszych kontroli miejsc, gdzie zbiera się młodzież czy osoby spożywające alkohol.