Zasady obowiązujące na Stadionie Miejskim i w Miejskiej Hali Sportowej w czasie pandemii

Regulamin określający zasady funkcjonowania i korzystania ze Stadionu Miejskiego w Lęborku, ul. Kusocińskiego 56 w trakcie trwania stanu epidemii w kraju - załącznik.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku – załącznik.