Urząd Miejski w Lęborku

Plany zagospodarowania, studium

Granice i wizualizacje obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka dostępne w Systemie Informacji Przestrzennej na www.mlebork.e-mapa.net

Miasto Lębork posiada 20 poniższych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.16 i części obszarów T.14 i TLO. zatwierdzona Uchwałą Nr LIV-575/2002  Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 lutego 2002r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 34 z dnia 3 czerwca 2002 roku, poz. 780).

Granice terenu stanowią:
- od północy - ul. Abrahama,
- od wschodu - granica administracyjna miasta, granica kompleksu leśnego i cmentarza, 
- od południa - granica administracyjna miasta,
- od zachodu - ul. Kaszubska i Krzywoustego, wraz z przylegającym terenem GPZ (Zakład Energetyczny);

b) zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostkę terytorialną T.3. i część T.7 zatwierdzona Uchwałą Nr XXXII-316/2000 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 7 lipca 2000 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 88 z dnia 18 września 2000 roku, poz.573). Dokonano częściowej zmiany tego planu o której mowa w pkt. u);

Granice terenu stanowią:
- od wschodu - granica administracyjna miasta;
- od południa - południowa granica działek przy ul. Gdańskiej, kompleks zieleni Parku B. Chrobrego, ul. Parkowa, ul. Przyzamcze, ul. Wyczółkowskiego;
- od zachodu i północy - ul. Kossaka, północna granica posesji przy ul. Wita Stwosza, ul. Syrokomli, granica administracyjna miasta;

c) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka  na obszarze obejmującym część jednostki terytorialnej T.1 zatwierdzoną Uchwałą Nr XIX/165/99 Rady  Miejskiej w Lęborku   z dnia 1 października 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 129  z dnia 6 grudnia 1999 roku, poz.1119). 

Granice terenu stanowią:
- od wschodu - linia kolejowa do Łeby,
- od południa linia kolejowa Gdańsk - Szczecin,
- od zachodu - granica administracyjna miasta, 
- od północy - ul. Komuny Paryskiej, ul. Pomorska, północna granica działek przy ul. Topolowej, ul. Lubelska, południowa granica działek przy ul. Kujawskiej. 
Dokonano częściowej zmiany tego planu o której mowa w pkt. l);

d) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostki terytorialne T.8, T.II i część T.7 7 zatwierdzona Uchwałą  Nr LXV-643/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 września 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 5 z dnia 8 stycznia 2003 roku, poz.46).

Granice terenu stanowią:
- od południa - rz. Łeba,
- od zachodu - linia kolejowa Lębork-Łeba,
- od północy - ul. Kossaka,
- od wschodu - Al. Wolności.
Dokonano częściowych zmian tego planu o których mowa w pkt. ł), m);

e) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka  na obszarze obejmującym jednostkę terytorialną T.11 zatwierdzona Uchwałą Nr XXV-220/99 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 grudnia 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 45 z dnia 8 maja 2000 roku, poz.273).

Granice terenu stanowią:
- od wschodu - ul. I Armii Wojska Polskiego i zach. granica posesji przylegających do ul. Aleja Wolności,
- od południa i od zachodu - linia kolejowa z Lęborka do Łeby,
- od północy - rzeka Łeba;

f) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka  dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.6 i części T.1. wraz z odpowiednim fragmentem Strefy Ekologicznie Ważnej zatwierdzona Uchwałą Nr XLVIII-505/2001 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 sierpnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 79  z dnia 11 października 2001 roku, poz. 985).

Granice terenu stanowią:
- od południa - ul. Komuny Paryskiej, ul. Pomorska, północna granica działek przy ul. Topolowej, ul. Lubelska, południowa granica działek przy ul. Kujawskiej;
- od wschodu - linia kolejowa z Lęborka do Łeby,
- od północy i zachodu granice administracyjne miasta;

g) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy zabudową przy ul. 9-go Maja a rzeką Okalicą w Lęborku zatwierdzony Uchwałą Nr XLVIII-453/2006  Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 marca 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 61 z dnia 9 czerwca 2006 roku, poz. 1259);

h) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w mieście Lęborku zatwierdzona Uchwałą Nr V-39/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 marca 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 127 z dnia 9 sierpnia 2007 roku, poz.2271). Dokonano częściowych zmian tego planu o których mowa w pkt. s), t);

i) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym część jednostki terytorialnej T.I dla terenu elementarnego 01.04.ER w rejonie ulicy Spółdzielczej zatwierdzona Uchwałą Nr LXIII-628/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 75 z dnia 12 listopada 2002 roku, poz. 1654);

j) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/311/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 grudnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 32 z dnia  3 marca  2009 roku, poz. 613). Dokonano częściowej zmiany tego planu o której mowa w pkt. n);

k) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód” w Lęborku zatwierdzony Uchwałą Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej  w Lęborku z dnia 10 listopada 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 2 z dnia 7 stycznia 2011 roku, poz. 28). Dokonano częściowej zmiany tego planu o której mowa w pkt. r);

l) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lubelskiej w Lęborku zatwierdzona Uchwałą Nr VII-62/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19 maja 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 86   z dnia 19 lipca 2011 roku, poz. 1788);

ł) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Poznańskiej i Buczka w Lęborku zatwierdzona Uchwałą Nr VIII-79/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 czerwca 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 97 z dnia 9 sierpnia 2011 roku, poz. 1949);

m) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Buczka i Kossaka w Lęborku zatwierdzona Uchwałą Nr XV-170/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 luty 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 13 marca 2012 roku, poz. 1019). Dokonano częściowej zmiany tego planu o której mowa w pkt. p);

n) zmiana  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka dla obszaru obejmującego określony w wyżej wymienionym planie teren elementarny 9.ZP.36 zatwierdzona Uchwałą Nr XVIII-230/2012 Rady Miejskiej      w Lęborku z dnia 16 maja 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 10 lipca 2012 roku, poz. 2357);

o) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla  “Sportowa” pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVIII-715/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 września 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 października 2014 roku, poz. 3477);

p) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Buczka i Kossaka w Lęborku w zakresie  obejmującym oznaczone tam tereny elementarne 2.MN.11, KD.D.06, KD.D.07 i fragment terenu elementarnego 2.UG.12 zatwierdzona Uchwałą  Nr XVII-230/2016 z dnia 31 marca 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 10 maja 2016 roku, poz. 1745);

r) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork - Wschód” w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczone tam tereny elementarne 4.MN.13, 4.UG.07, KD.D.10 zatwierdzona Uchwałą  Nr XXII-334/2016 z dnia  15 grudnia 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia  11 stycznia 2017 roku, poz. 134);

s) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 10.UU.01 zatwierdzona  Uchwałą Nr XXVI-370/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 marca 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 roku, poz. 1436);

t) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic: Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w mieście Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 10.MC.04 zatwierdzona Uchwałą Nr XXIX-408/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia  28 czerwca 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 17 lipca       2017 roku, poz. 2655);

u) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku zatwierdzona Uchwałą Nr XXXI-434/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia  20 października 2017 roku     (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2017 roku, poz. 4125).

W trakcie opracowania są poniższe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

  • zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Poznańskiej, Kossaka, Al. Wolności, rz. Łeby i linii kolejowej Lębork-Łeba;
  • zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmująca obszar w rejonie ulic Pionierów i Komuny Paryskiej;
  • zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic E. Plater i Traugutta  w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 11.05.UG.

Ważne
Kondolencje
16-01-2019

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF