Urząd Miejski w Lęborku

Dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

z myślą o wsparciu rodzin wielodzietnych Gmina Miasto Lębork wprowadziła  Kartę „Dużej Rodziny 3+” w ramach Programu „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny”. O Kartę mogą ubiegać się rodziny zamieszkałe w Lęborku mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Pragnąc powiększyć pakiet zniżek dla Rodzin Wielodzietnych zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o włączenie się do programu w charakterze Partnera. Oferując zniżki na swoje produkty i usługi, wesprzecie Państwo Lęborskie Rodziny Wielodzietne, a jednocześnie zyskacie nowych - stałych klientów. Przystąpienie do programu to także szansa na wykreowanie pozytywnego wizerunku Państwa firmy, uczestniczącej w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.

Zapraszam każdą instytucję, jednostkę i firmę, która zechce przygotować ofertę dla rodzin wielodzietnych, a tym samym włączyć się w realizację projektu, podpisać stosowne porozumienie i stać się miejscem honorującym Kartę „Dużej Rodziny 3+”.  Lista firm - partnerów programu znajdzie się na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Lęborku, w ulotkach i materiałach promocyjnych, jednocześnie firma otrzyma specjalne naklejki do oznakowania swojego sklepu lub punktu, jako partnera programu „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny”.

Aby stać się Partnerem programu wystarczy pobrać i wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy złożyć go w Urzędzie Miejskim w Lęborku (Referat Spraw Społecznych, pok. C2) lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Lęborku ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork. Informacje o udziale w programie będą Państwo mogli zamieszczać we wszelkich wydawanych przez siebie nośnikach reklamowych i stronach internetowych. Liczę, że przyjmą Państwo z zainteresowaniem niniejszą propozycję. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu (59) 86-37-726 lub 86-37-780.                                                                    

Zapraszamy do współpracy
BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA
WITOLD NAMYŚLAK

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF