Urząd Miejski w Lęborku

Młodzieżowy Dom Kultury

84-300 Lębork, ul. Różyckiego 2
tel. (059) 8621-645
 
Przy Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku działa Lęborski Klub Plastyków Nieprofesjonalnych, którego działalność jest doskonałą alternatywą dla ponad dwudziestu uzdolnionych artystycznie amatorów oraz grupy młodzieży. Prace zrzeszanych tu twórców, również w ostatnim roku , nagradzano w konkursach ogólnopolskich {J. Redźko, Z. Grajperv - rzeźba, wyróżniano też malarstwo A.Łaga} a wystawiane były w muzeach oraz poza granicami kraju.
Współpraca grup dziecięcych z dorosłymi twórcami daje wspaniałe efekty. Udział uczestników zajęć MDK w konkursach, wystawach, odbiór dzieł kultury narodowej oraz udział w procesie tworzenia, stawia placówkę wśród ważnych elementów życia kulturalnego środowiska i jest doskonałą promocją powiatu.
 
 
 
 
 

W placówce działają:

koła plastyczne, techniczne, fotograficzne 
sekcje karate 
kluby młodziezowe 
teat 
Organizuje się zajęcia informatyczne, integracyjne, ekologiczne i rekreacyjno - sportowe
Od wielu lat działają zespoły taneczne "RYTMANIA" i "LUZ"
 

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF