Urząd Miejski w Lęborku

Szkoła Muzyczna

 Szkoła Muzyczna
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

im. Mieczysława Michalskiego 
Powiatowe Ognisko Artystyczne
ul. Legionów Polskich 35
tel. / fax (059) 862-23-94 
 
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Michalskiego w Lęborku prowadzona jest przez Ministerstwo Kultury jako zadanie własne.
Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Swoim zasięgiem obejmuje teren powiatu lęborskiego, w skład którego wchodzą dwa miasta: Lębork i Łeba oraz trzy gminy: Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko.
Blisko 1/3 uczniów dojeżdża spoza Lęborka autobusem PKS lub są dowożeni przez rodziców np. z Łeby, tj. 30 km.
 

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szkolnictwa artystycznego lęborska szkoła prowadzi zajęcia w cyklu sześcioletnim i czteroletnim. 
Przedział wiekowy dla kandydatów to 7-16 lat.
W chwili obecnej zajęcia prowadzone są w dziewięciu klasach instrumentalnych, z których najliczniejszą jest klasa fortepianu i gitary klasycznej. Pozostałe klasy to: akordeon, skrzypce, kontrabas, flet poprzeczny, klarnet, saksofon i trąbka.
 
Ponadto w ramach obowiązującej siatki godzin prowadzone są zajęcia:
-z akompaniatorem w ramach instrumentu głównego
-nauczanie przedmiotów ogólnomuzycznych takich jak: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne
-chór ogólnoszkolny 
-zespoły instrumentalne
 
 

IMPREZY

 
Uczniowie szkoły widoczni są podczas wielu imprez lokalnych. Są wszędzie tam, gdzie są mile widziani i oczekiwani. Szkoła uczestniczy we wszystkich ważniejszych imprezach środowiskowych. Ścisły kontakt ze środowiskiem sprawił, że od kilku lat mogą być realizowane projekty autorskie w postaci imprez o zasięgu lokalnym, a są to:
styczeń - Spotkania kolędowe
marzec - koncert rozrywkowy sekcji dętej "Powitanie wiosny"
czerwiec - koncert integracyjny Dzieci Dzieciom
październik - koncert pedagogów szkoły z okazji Światowego Dnia Muzyki
Celem w/w projektów autorskich jest wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska na takie imprezy. Ponadto są one okazją do wspólnych prezentacji uczniów ze swoimi nauczycielami, gdyż w szkolnictwie artystycznym jest to bardzo ważny element współpracy w relacji mistrz - uczeń. 
Systematyczność w realizacji wspomnianych programów sprawiła, iż imprezy te na stałe weszły do kalendarza imprez środowiskowych, organizowanych przez szkołę przy współpracy z instytucjami samorządowymi.
Szkoła utrzymuje stały kontakt ze swoimi absolwentami, dzięki czemu istnieje możliwość organizowania koncertów w wykonaniu tych, którzy kontynuują dalsze kształcenie muzyczne w szkołach muzycznych II stopnia w Gdańsku i Koszalinie oraz Akademii Muzycznej w Gdańsku i Bydgoszczy. Średnio w roku odbywają się dwa takie koncerty.
 
 

CHÓR BELFEREK

 
Przy szkole działa Lęborski Chór Nauczycielski "Belferek" śpiewający od 1987 r. Jest amatorskim chórem mieszanym a`capella. Od samego początku zespołem dyryguje Wojciech Siedlik. W swoich szeregach skupia osoby wywodzące się ze środowiska nauczycielskiego, ich rodzin oraz sympatyków śpiewu chóralnego. Swój różnorodny program prezentuje głównie na imprezach oświatowych oraz środowiskowych na terenie miasta i województwa. 
Zespół bierze czynny udział w Ogólnopolskich Przeglądach Chórów Nauczycielskich w Ostrowie Wielkopolskim. Od 1997 roku mecenat objął Urząd Miasta Lęborka.
Do najbardziej wzruszających występów z pewnością można zaliczyć udział w Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem Ojca Świętego Jana Pawła II, w 1999 roku na sopockim Hipodromie i w Pelplinie oraz koncert podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w 2001 roku.
Ponadto zespół ma na swoim koncie koncerty zagraniczne we Włoszech (Padwa, Asyż, Rzym) oraz w Niemczech (Neuss, Krefeld)
Chór jest członkiem PZChiO. Za działalność w upowszechnianiu kultury wyróżniony został srebrną odznaką PZChiO. W styczniu 2000 r. nagrał swoją pierwszą kasetę z kolędami pt. Dlaczego dzisiaj.
 

OGNISKO ARTYSTYCZNE

 
Powiatowe Ognisko Artystyczne w Lęborku prowadzone jest przez Zarząd Powiatu Lęborskiego jako zadanie własne.
Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Swoim zasięgiem obejmuje teren powiatu lęborskiego.
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówka prowadzi zajęcia w trzech działach:
1/ dział plastyczny - rysunek, malarstwo, modelowanie
2/ dział baletowy - taniec ludowy i charakterystyczny
3/ dział muzyczny - nauka gry na fortepianie (zajęcia odbywają się w SP w Łebie)

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF