Bezdomność

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku, przy ulicy Łokietka 13 działa Noclegownia i Schronisko dla Osób Bezdomnych.

Kontakt telefoniczny: 59/86 34 755; e-mail: mops@mopslebork.pl