Uzależnienia

Osobom z problemem uzależnień oraz ich rodzinom, wsparcia udzielają: Specjaliści terapii uzależnień Lęborskiego Stowarzyszenia "Alternatywa dla Uzależnień"  w ramach harmonogramu udostępnionego na stronie www.uzaleznieniealter.eu

  • tel. 667 118 419
  • tel. 668 118 412

Klub Abstynenta "Odnowa" w Lęborku. Kontakt e-mail: klub.abstynenta.odnowa@gmail.com oraz przez formularz na stronie internetowej:
www.klub-abstynenta-odnowa.org


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku, tel. 59/86 34 753, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00. e-mail: j.klankowska@mopslebork.pl


Pełnomocnik Burmistrza Miasta Lęborka ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. 59/86 37 780 od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00 - 15:00. e-mail: sps@um.lebork.pl