Urząd Miejski w Lęborku

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w pigułce

Projekt p.t. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”

Kalendarium Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:

 • 02.02.2012r.– Rada Miejska w Lęborku podjęła uchwałę w sprawie wspólnej realizacji projektu pt.„Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”.
 • 02.02.2012r.– Gmina Miejska Kościerzyna, Gmina Bytów, Gmina Miasto Lębork, Powiat Kartuski i Gmina Kartuzy zawarły Porozumienie w sprawie utworzenia partnerstwa dotyczącego wspólnej realizacji projektu pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”. Liderem projektu została Gmina Miejska Kościerzyna, natomiast samorządy Bytowa, Lęborka i Powiat Kartuski zostały Partnerami projektu.
 • 02.02.2012r. – zawarto umowę na sporządzenie projektu wykonawczego wnętrz pomieszczeń i wyposażenia Inkubatorów Przedsiębiorczości zlokalizowanych w Bytowie, Kościerzynie i Lęborku.
 • 29.02.2012r.– Gmina Miejska Kościerzyna w imieniu własnym i Partnerów złożyła w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Kaszubski  Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”, w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Pod działanie 1.5.1. „Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
 • 18.05.2012r. – wniosek o dofinansowanie projektu został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i skierowany do kolejnego etapu oceny – wykonalności i strategicznej.
 • 26.07.2012r.– spotkanie wyjazdowe Zespołu Kierownika Projektu „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości…”, w Inkubatorze „Starter” w Gdańsku oraz w Pomorskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości w Gdyni.
 • 09.08.2012r. – spotkanie wyjazdowe Zespołu Kierownika Projektu w Inkubatorach w Debrznie, Cierzniach i Chojnicach.
 • 13.08.2012r.– wniosek uzyskał pozytywną ocenę wykonalności dokonaną przez Członków Zespołu Ekspertów i został przekazany do oceny strategicznej.
 • 24.08.2012r.– wniosek o dofinansowanie projektu „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości…” uzyskał pozytywną ocenę strategiczną Grupy Strategicznej i został przekazany pod obrady Zarządu Województwa Pomorskiego z rekomendowaną kwotą dofinansowania 12 020 901 PLN.
 • 30.08.2012r.– Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę o wyborze projektu pt.„Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” do dofinansowania w pełnej, wnioskowanej kwocie 12.020.901 PLN.
 • 05.09.2012r.– wyjazdowe, studyjne spotkanie Zespołu Kierownika Projektu w Inkubatorach Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim, Cierzniach i Chojnicach. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządów Powiatu Kościerskiego i Kartuskiego.
 • 18.12.2012r. – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku zawarto Umowę na dofinansowanie projektu.

Finansowanie projektu w PLN:

Wyszczególnienie

Ogółem wartość projektu

Gmina Bytów

Gmina Miejska Kościerzyna

Gmina Miasto Lębork

Powiat Kartuski

Wartość projektu

20 373 361

4 123 248

8 145 899

3 564 116

4 540 098

Dofinansowanie z UE

12 020 901

2 514 176

4 966 774

1 771 364

2 768 587

Wkład własny

  8 352 460

1 609 072

3 189 125

1 126 291

922 663

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa: -1 Rozwój i innowacje w MŚP

Działanie: - 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych 

Poddziałanie: - 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych

Lokalizacja Kaszubskich Inkubatorów Przedsiębiorczości:

 • Bytów – budynek po byłej szkole podstawowej przy ul. Podzamcze 34
 • Kościerzyna – budynek przy ul. Przemysłowej 3
 • Lębork – trzecie piętro budynku przy ul. Krzywoustego 55/1
 • Kartuzy – teren Kartuskiego Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Mściwoja II.

Funkcje Inkubatorów Przedsiębiorczości:

W każdym Inkubatorze Przedsiębiorczości znajdą się pomieszczenia o następujących funkcjach:

 • pomieszczenia do prowadzenia działalności gospodarczej z nowoczesnym wyposażeniem, po preferencyjnych stawkach  w tym dla osób niepełnosprawnych,
 • wirtualne biuro (e-sekretariat),
 • biura z elastycznym czasem wynajmu (coworking),
 • sale szkoleniowe i konferencyjne,
 • pomieszczenia na spotkania biznesowe,
 • strefy edukacji przedsiębiorczości, nauk matematyczno-przyrodniczych,  pobudzających pasję odkrywania i zdobywania wiedzy.

Pomieszczenia dla firm inkubowanych będą wyposażone w meble biurowe, komputery, zapewniony będzie dostępem do szerokopasmowego internetu.

Inkubatory będą także prowadzić:

 • doradztwo specjalistyczne
 • szkolenia
 • mentoring (wsparcie doświadczonego przedsiębiorcy)
 • networking (wsparcie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych)
 • usługi prawne

Budynki zaprojektowano w technologii energooszczędnej co zdecydowanie obniży koszty ich przyszłej eksploatacji.

Działania bieżące:

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF