przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | English

Menu


„Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki”

Oświatowy projekt „Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki” realizowany jest w ramach działania 03.01. Edukacja przedszkolna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Warty prawie 2 mln złotych projekt otrzymał 85 procent dofinansowania.

Projekt przewiduje utworzenie 48 nowych miejsc w miejskich przedszkolach. W Przedszkolu nr 2 przy E. Plater utworzone zostanie 30 dodatkowych miejsc, a w Przedszkolu nr 6 przy Kard. Wyszyńskiego 18 miejsc. Adaptowane pomieszczenia zostaną wyposażone w niezbędne wyposażenie typu wykładzina, regały, szafki, stoliki, krzesła. Nowe wyposażenie trafi także do łazienek, szatni, kuchni czy na przedszkolny plac zabaw. Wszystkie samorządowe przedszkola otrzymają nowe pomoce dydaktyczne i inne wyposażenie do prowadzenia zajęć.

Ważnym punktem projektu będzie organizacja dodatkowych zajęć dla przedszkolaków w tym nauki języka angielskiego czy zajęć z logopedą. Dodatkowymi, bezpłatnymi zajęciami podnoszącymi umiejętności kluczowe zostanie objętych aż 450 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Projekt zakłada również podwyższenie kompetencji nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach poprzez poznanie nowych metod i form pracy. Nauczyciele uczestniczyć będą w specjalistycznym kursie „Akademia Trenera” (18 osób), a 9 nauczycieli kształcić się będzie na studiach podyplomowych.

Wartość projektu „Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki” wynosi 1 mln 668 tys. 912 zł .

Informacja o rekrutacji do nowych grup przedszkolnych

Dokumenty niezbędne do rekrutacji w projekcie ukazały się na stronach internetowych przedszkoli nr 2 i 6. Komplet dokumentów dot. projektu w załącznikach (inf. z dn. 28.06.2017)


Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork